De bedragen in het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bpb) en Besluit tarieven in strafzaken zijn geïndexeerd en gepubliceerd in de Staatscourant en het Staatsblad. Ook is de Wet Herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ/BPM van kracht na publicatie in het Staatsblad. Hiermee wijzigt de Wet WOZ (art. 30a).

Proceskostenvergoeding  Bpb

De volgende bedragen in het Bpb gelden voor 2024 (indexatie 4,57%):

  • Verletkosten minimum: € 8 (wijzigt niet)
  • Verletkosten maximum: € 103 (was € 98)
  • 1 procespunt in bezwaar en administratief beroep in belastingzaken: € 310 (was € 296)
  • 1 procespunt in beroep, hoger beroep en cassatie: € 875 (was € 837)

Overgangsrecht Bpb

De wijziging van de bedragen heeft onmiddellijke werking. Deze geldt voor uitspraken op bezwaar, beroep, hoger beroep en cassatieberoep die vanaf 1 januari 2024 worden gedaan, ook als de proceshandelingen in 2023 of eerder hebben plaatsgevonden. Wordt na 1 januari 2024 in beroep, hoger beroep of cassatieberoep geconstateerd dat in een voorgaande fase vóór 1 januari 2024 een fout is gemaakt bij het toekennen van de proceskostenvergoeding, dan wordt (ook) op de correctie het nieuwe tarief toegepast.

WOZ-factor en uitbetaling aan belanghebbende vanaf 1 januari 2024

De WOZ-factor in bezwaar is niet van toepassing op bezwaarschriften tegen een besluit dat vóór 1 januari 2024 bekend is gemaakt. De WOZ-factor (0,25) is wel van toepassing op bezwaarschriften tegen een besluit (WOZ-beschikking) dat vanaf 1 januari 2024 bekend wordt gemaakt.

De WOZ-factor in beroep, hoger beroep en cassatie is ook niet van toepassing op beroepschriften (hoger beroep en cassatie) tegen een uitspraak (op bezwaar of beroep) die vóór 1 januari 2024 bekend is gemaakt. De WOZ-factor (0,25 of 0,10) is wel van toepassing op beroepschriften tegen een uitspraak die vanaf 1 januari 2024 bekend wordt gemaakt.

Uitbetaling van proceskosten, immateriële schadevergoeding, dwangsom en griffierecht vindt vanaf 1 januari 2024 plaats naar een bankrekening op naam van belanghebbende. Dat geldt ook voor uitspraken op bezwaar- of beroepschriften die voor die datum zijn gestart.

Indexering bedragen WOZ en BPM niet van toepassing

In de bijlage bij het Bpb is ook het tarief voor WOZ- en BPM-zaken in (hoger) beroep en cassatie geïndexeerd, maar dat tarief is in 2022 door de Hoge Raad buiten toepassing verklaard: Hoge Raad 23-09-2022, ECLI:NL:HR:2022:1284VNG-20467

Uurtarieven taxateur bij WOZ-taxaties

Voor de vergoeding van de kosten van een taxatieverslag in WOZ-procedures hebben de gerechtshoven en rechtbanken een uniforme richtlijn opgesteld. Die bedragen zijn niet gewijzigd.

Het maximumuurtarief van een taxateur wordt wel gewijzigd per 1 januari 2024 met een percentage van 8,234%:

  • woningtaxaties: € 53 per uur
  • courante niet-woningen: € 68 per uur
  • taxaties van incourante niet-woningen, afhankelijk van de complexiteit van de taxatie: gefactureerd uurtarief met een maximum van € 154,50 per uur (was € 142,75).

Het nieuwe maximumbedrag geldt voor opdrachten die op of na 1 januari 2024 zijn verstrekt. 

Meer informatie