Ledenbrief nummer

Lbr. 24/001

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Gemeenten zijn bezorgd over de stijgende kosten en werkdruk door WOZ-bezwaarprocedures die gevoerd worden door commerciële bezwaarbureaus, de zogenoemde ‘no cure no pay bureaus’. Deze bureaus claimen gratis bezwaar te maken, maar als het bezwaar succesvol is moet de gemeente minimaal een proceskostenvergoeding betalen. Als gevolg hiervan vloeit veel gemeenschapsgeld naar de kas van die bureaus.

Volledige brief