Verbinding

De VNG ziet bij de uitvoering van de Wet WOZ de komende jaren een belangrijke uitdaging voor gemeenten. Stijgende huizenprijzen en een toenemend breder gebruik van WOZ-waarden zorgen voor een meer kritische burger. Ook hier zijn gemeenten ‘de eerste overheid’ en moeten ze daar adequaat invulling aan geven. Een kritische burger geeft bovenal verbinding en is een belangrijk signaal voor verandering en verbetering.

Keuzes

Een WOZ-waarde die maatschappelijk wint aan relevantie vraagt om blijvende investeringen in de uitvoeringspraktijk. Tegelijkertijd is de algehele financiële druk op gemeenten groot. Keuzes voor samenwerking, een informele aanpak van bezwaren, openbaarheid en meer samenhang in basisregistraties zijn dan belangrijke factoren.

Vertrouwen

De VNG is voorstander van de openbaarheid van WOZ-waarden. Transparantie verhoogt uiteindelijk de kwaliteit van taxaties en werkt bevorderend voor het vertrouwen van de burgers in de uitvoering van de Wet WOZ. Het WOZ-waardeloket maakt WOZ-waarden van woningen voor iedereen openbaar en is een eerste stap in de goede richting.