Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westland houdende regels omtrent compensatie ozb-heffing van sportverenigingen 

Jaartal

2022

Gemeente

Meerdere gemeenten hebben aangegeven dat ze sportverengingen nu tegemoetkomen door ze een (gedeeltelijke) teruggave van de ozb te geven door middel van een subsidieregeling (die aan de ozb gekoppeld is).
Gelet op de positieve ervaringen hiermee doet de minister een beroep op gemeenten om praktijkvoorbeelden en best practices op dit vlak uit te wisselen. De gemeente Westland heeft de subsidieverordening Compensatie ozb-heffing sportverenigingen Westland 2020 vastgesteld.