Ledenbrief nummer
Lbr. 19/078

De VNG Handleiding Uniformering objectafbakening gemeentelijke belastingen is beschikbaar. De handleiding beschrijft bij welke gemeentelijke belastingen en hoe kan worden aangesloten bij de objectafbakening in de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).

Uniformering leidt tot eenvoud, transparantie en een objectafbakening die is uit te leggen aan de belastingplichtige. De objectafbakening speelt bij verschillende belastingen een rol. Het gaat daarbij vooral om de verdeling van de lasten over de verschillende objecten.