Nieuws
Handreiking
Naar verwachting treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking op 1 januari 2023. Er loopt nog een parlementair proces, waarbij de Eerste Kamer vermoedelijk op 8 november gaat debatteren en een week later besluitvorming plaatsvindt rondom het Koninklijk Besluit. Daarmee ontstaat er voor gemeenten een...
schulden
3 juni 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/046
In navolging van veel gemeenten hebben wij een aantal tariefbepalingen toegevoegd die betrekking hebben op huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties. Verder leidt een aantal wetswijzigingen tot aanpassing van de modelverordening leges. Ook is er aanleiding voor een aantal redactionele verbeteringen. NB Bijlagen 1 en 2 zijn op 13 augustus aangepast. Lees de...
Huwelijk
8 juli 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/051
In verband met nieuwe wetgeving en jurisprudentie heeft de VNG een aantal modelverordeningen en regelingen over gemeentelijke belastingen gewijzigd. Deze brief is bedoeld om raadsleden, collegeleden en ambtenaren ervan op de hoogte te stellen welke modelverordeningen en regelingen over gemeentelijke belastingen zijn gewijzigd. Daarnaast kunnen ambtenaren met de technische toelichting...
18 juli 2018
Brief aan kabinet
TFI/U201800559
Geachte heer Knops, U hebt ons het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit paspoortgelden in verband met de aanpassing van de tarieven per 1 januari 2019 ter consultatie voorgelegd.