Organisatie

VNG

Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2022

Deze handreiking bevat werkafspraken tussen het bevoegd gezag en bestuursorganen die een besluit over instemming moeten nemen bij een aanvraag om een omgevingsvergunning. Deze werkafspraken betreffen de kostenvergoeding voor de instemming, die van belang is voor het heffen van leges door het bevoegd gezag.