Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen is geraakt is dat niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen.

Verdrietig kind

Staatssecretaris Van Huffelen, verantwoordelijk voor Toeslagen, heeft daarom de gemeenten gevraagd om die ouders over de volle breedte hulp te bieden. De VNG heeft met staatssecretaris van Huffelen sinds juni jl. het gesprek gevoerd over de randvoorwaarden waaronder gemeenten de benodigde ondersteuning aan de gedupeerde ouders kunnen bieden. VNG en Belastingdienst/Toeslagen hebben op 28 september jl. een akkoord bereikt om ondersteuning te bieden aan gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire.

Om gemeenten te ondersteunen, heeft de VNG een steunpunt ingericht waar gemeenten terecht kunnen voor vragen en implementatieondersteuning.

Contact steunpunt

Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u mailen naar hersteloperatie@vng.nl of bellen naar 070 373 82 32.
De ondersteuning wordt op dit moment verder uitgewerkt. Bij de ondersteuning moet u denken aan: een stappenplan, een webinar, de meest gestelde vragen en antwoorden, wekelijkse (be)spreekuren, formats en implementatieondersteuning. Ook brengt de VNG gemeenten met elkaar in contact zodat zij van elkaar kunnen leren. Wij houden u via nieuwsbrieven en deze pagina op de hoogte van de activiteiten.

Werkwijze gemeenten en Belastingdienst/Toeslagen

Ouders die zich al bij de Belastingdienst/Toeslagen hebben gemeld als gedupeerde, worden meerdere keren persoonlijk geattendeerd op de mogelijkheid van aanvullende hulp binnen hun gemeente. De Belastingdienst/Toeslagen zorgt voor de organisatie en de communicatie naar de gedupeerde ouders over de ondersteuning van gemeenten en over wat de gemeente voor ouders kan betekenen. Waar mogelijk brengt de Belastingdienst ouders ook zo rechtstreeks mogelijk met uw gemeente in contact. Daarvoor is het belangrijk dat de Belastingdienst/Toeslagen weet wie de contactpersoon bij uw gemeente is.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inventariseren van mogelijke hulpvragen van de ouder op (één of meer van) de vijf leefgebieden; gemeenten kunnen echter niet garanderen dat zij voor alle vragen (op korte termijn) een oplossing hebben. De onderstaande plaat geeft een beeld van de werkzaamheden en is opgesteld samen met gemeenten.

Factsheet snel inrichten meldpunt/loket 

Om gemeenten te ondersteunen bij het snel inrichten van een meldpunt of loket heeft de VNG een factsheet opgesteld.

Contact Belastingdienst/Toeslagen

Om gemeenten zo goed mogelijk te kunnen helpen bij de ondersteuning die zij ouders en kinderen geven is bij de Belastingdienst/Toeslagen voor zowel persoonsgebonden als voor algemene vragen een contactpunt ingericht. Het contactpunt is bereikbaar via odg@belastingdienst.nl.

Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag

Aan de had van de Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag heeft de Belastingdienst veel vragen ontvangen. Bijvoorbeeld: Wie hebben recht op €30.000? Wanneer wordt dit bedrag uitbetaald? En hoe zit het als ik recht heb op meer compensatie? 

  • Via deze link komt u bij de meest gestelde vragen terecht.

Documenten

Handreikingen

Beeldmateriaal Hersteloperatie Toeslagen

De beelden zijn rechtenvrij en kunnen worden gebruikt door gemeenten voor op de website of voor andere communicatieve doeleinden. 

Meer informatie