Heffingen, zoals de riool- en waterzorgheffing en afvalstoffenheffing, zijn belastingen waarvan de opbrengsten zijn bestemd voor specifieke taken of voorzieningen met een duidelijk algemeen belang. Gemeenten mogen niet meer heffen dan de kosten die zij voor de betreffende taak of voorziening hebben gemaakt. Op deze pagina vindt u modellen van de kostenonderbouwing van lokale heffingen en modelverordeningen. 

Modellen kostenonderbouwing lokale heffingen

De VNG heeft met de rijksoverheid afgesproken dat de kostenonderbouwing van gemeentelijke heffingen transparanter wordt. De modellen kostenonderbouwing dragen hieraan bij.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Gemeentebelastingen

1177 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 24 maart 2023 om 13:09

Publicaties & Brieven