Heffing gaat over de regels die gelden bij de totstandkoming van belastingaanslagen.

Modellen kostenonderbouwing lokale heffingen

De VNG heeft met de Rijksoverheid afgesproken dat de kostenonderbouwing van gemeentelijke heffingen transparanter wordt. De modellen kostenonderbouwing dragen hieraan bij.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Gemeentebelastingen

774 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 8 juli 2020 om 11:23

Publicaties & Brieven