Heffingen, zoals de riool- en waterzorgheffing en afvalstoffenheffing, zijn belastingen waarvan de opbrengsten zijn bestemd voor specifieke taken of voorzieningen met een duidelijk algemeen belang. Gemeenten mogen niet meer heffen dan de kosten die zij voor de betreffende taak of voorziening hebben gemaakt.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Gemeentebelastingen

1158 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 23 mei 2024 om 08:03

Publicaties & Brieven