Heffing gaat over de regels die gelden bij de totstandkoming van belastingaanslagen.

Nieuws

Modellen kostenonderbouwing lokale heffingen

De VNG heeft met de Rijksoverheid afgesproken dat de kostenonderbouwing van gemeentelijke heffingen transparanter wordt. De modellen kostenonderbouwing dragen hieraan bij.

VNG fora

Wetsvoorstellen