Heffingen, zoals de riool- en waterzorgheffing en afvalstoffenheffing, zijn belastingen waarvan de opbrengsten zijn bestemd voor specifieke taken of voorzieningen met een duidelijk algemeen belang. Gemeenten mogen niet meer heffen dan de kosten die zij voor de betreffende taak of voorziening hebben gemaakt. Op deze pagina vindt u modellen van de kostenonderbouwing van lokale heffingen en modelverordeningen. 

Modellen kostenonderbouwing lokale heffingen

De VNG heeft met de rijksoverheid afgesproken dat de kostenonderbouwing van gemeentelijke heffingen transparanter wordt. De modellen kostenonderbouwing (pdf, 981 kB) dragen hieraan bij.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Gemeentebelastingen

1179 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 7 december 2023 om 10:52

Publicaties & Brieven