Evenals gemeenten heft ook het rijk belastingen. Voor enkele van die belastingen zijn gemeenten belastingplichtig. Bij wijzigingen die de gemeenten raken, verzorgt de VNG de belangenbehartiging.

Procedures tegen heffing vennootschapsbelasting reclameopbrengsten

Binnenstad Den Haag

De VNG spant zich in om samen met gemeenten tot afspraken te komen met de Belastingdienst over een aantal procedures tegen de heffing van vennootschapsbelasting (Vpb) over reclameopbrengsten. Een kerngroep Vpb reclameopbrengsten van gemeenten is in het leven geroepen om deze procedures te ondersteunen. We houden u regelmatig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ook vindt u meer informatie op het VNG forum rijksbelastingen.

VNG forum rijksbelastingen

Werkt u bij de gemeente en houdt u zich bezig met de rijksbelastingen? Neem dan een kijkje op ons forum. Hier kunt u informatie delen, een discussie starten of vragen stellen. Ook vindt u er actuele informatie over onder andere de procedures vennootschapsbelasting reclame-opbrengsten, waaronder een model-bezwaarschrift en tekstblokken voor een beroepschrift. Aanmelden kan via belastingen@vng.nl.

Publicaties & Brieven