Evenals gemeenten heft ook het rijk belastingen. Voor enkele van die belastingen zijn gemeenten belastingplichtig. Bij wijzigingen die de gemeenten raken, verzorgt de VNG de belangenbehartiging.

Procedures tegen heffing vennootschapsbelasting reclameopbrengsten

Binnenstad Den Haag

De VNG spant zich in om samen met gemeenten tot afspraken te komen met de Belastingdienst over een aantal procedures tegen de heffing van vennootschapsbelasting (Vpb) over reclameopbrengsten. Een kerngroep Vpb reclameopbrengsten van gemeenten is in het leven geroepen om deze procedures te ondersteunen.

Meer informatie vindt u op het VNG-forum rijksbelastingen. Hier vindt u ook informatie over onder andere de procedures vennootschapsbelasting reclame-opbrengsten, waaronder een model-bezwaarschrift en tekstblokken voor een beroepschrift. Aanmelden kan via belastingen@vng.nl.

Publicaties & Brieven