Nieuws
Voor de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets van belastingen van gemeenten en waterschappen zijn nieuwe normbedragen vastgesteld. Hiermee kan het Inlichtingenbureau voor gemeenten geautomatiseerd toetsen wie wel en wie niet voor kwijtschelding in aanmerking komt.
De per 1 januari gewijzigde bijstandsnormen zijn met terugwerkende kracht aangepast. Dit om de verhoging voor de kosten van bestaan als de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt, mee te nemen. Daarmee veranderen de normbedragen voor de kosten van bestaan bij de kwijtschelding van belastingen.
Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 7,6% meer aan belasting aan de gemeente, provincie en het waterschap dan vorig jaar. Huurders zijn gemiddeld 7% meer kwijt. Dat blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten van COELO.
Door de verhoging van de huurtoeslag kan het voorkomen dat mensen niet meer in aanmerking komen voor kwijtschelding. Al eerder riepen we op om in dat geval het kwijtscheldingsverzoek in behandeling te houden. Houd daarbij rekening met een betalingscapaciteit van € 455.
Er zijn signalen dat mensen met ingang van dit jaar niet meer in aanmerking komen voor kwijtschelding vanwege de verhoging van de huurtoeslag, die als koopkrachtmaatregel is bedoeld. We vragen om de kwijtscheldingsverzoeken waarop dit mogelijk van invloed is in behandeling te houden.
Enkele (toelichtingen bij) modelverordeningen zijn geactualiseerd. Het betreft de lijkbezorgingsrechten, leges, toeristenbelasting, parkeerbelastingen en riool- en waterzorgheffing. Ook de Model Leidraad invordering gemeentelijke belastingen en de Algemene toelichting zijn gewijzigd.
Als inwoners zelf bezwaar maken tegen de WOZ-waarde, besparen gemeenten veel gemeenschapsgeld. De videoanimatie waarmee gemeenten dit onder de aandacht van inwoners kunnen brengen is nu beschikbaar.
Gemeenten mogen sinds 1 januari 2019 een lager ozb-tarief gebruiken voor instellingen van sociaal belang. In de praktijk is deze regeling moeilijk uit te voeren. Onderzoek was nodig. Uit het rapport dat volgt blijkt dat er nog geen volledige oplossing is voor de uitvoerings- en toepassingsvraagstukken.
Als inwoners zelf contact opnemen of bezwaar maken tegen de WOZ-waarde, besparen gemeenten veel gemeenschapsgeld. De VNG maakt een videoanimatie waarmee gemeenten dit onder de aandacht van inwoners kunnen brengen.
Voor de WOZ-waardebepaling vragen gemeenten soms informatie aan inwoners over de inpandige situatie van hun woning. Een van de opties is om foto’s aan te leveren via een foto-app. Hierover ontstonden vragen in 2022. Inmiddels is er meer duidelijkheid.