Nieuws
Als inwoners zelf contact opnemen of bezwaar maken tegen de WOZ-waarde, besparen gemeenten veel gemeenschapsgeld. De VNG maakt een videoanimatie waarmee gemeenten dit onder de aandacht van inwoners kunnen brengen.
De bedragen in het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bpb) en Besluit tarieven in strafzaken zijn geïndexeerd en gepubliceerd in de Staatscourant en het Staatsblad. Ook is de Wet Herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ/BPM van kracht na publicatie in het Staatsblad. Hiermee wijzigt de Wet WOZ (art. 30a).
De Eerste Kamer stemt in met het wetsvoorstel dat de proceskosten en immateriële schadevergoeding voor WOZ en BPM matigt. De wet zal na plaatsing in het Staatsblad op 1 januari 2024 in werking treden.
- herhaald bericht - Vanaf nu is het mogelijk om in alle belastingzaken bij alle rechtbanken en gerechtshoven digitaal te procederen. Het is dan dus ook mogelijk om digitaal in beroep te procederen in de lokale belasting- en WOZ-zaken.
Staatssecretaris Van Rij wil de financiële prikkel beperken voor commerciële bureaus die namens inwoners de WOZ-beschikking aanvechten. Deze 'n o cure no pay-bureaus' zadelen gemeenten op met onnodig veel bezwaar- of beroepsprocedures om te verdienen aan de proceskostenvergoeding.
In een brief aan de Tweede Kamer reageert staatssecretaris van Financiën op het WODC-rapport over no-cure-no-pay-bureaus die bezwaar en beroep instellen in WOZ-zaken. Hij gaat daarbij in op enkele genomen en nog te nemen vervolgstappen op het gebied van uitvoering en wetgeving.
De Hoge Raad heeft 27 mei uitspraak gedaan in een zaak over de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm). De Hoge Raad oordeelde dat de bijzondere regel in het Besluit proceskosten bestuursrecht voor bepaalde (beroeps)procedures over de bpm en de Wet WOZ in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.
Elke gemeente herkent het: er is een stijging van het aantal WOZ-bezwaren dat wordt ingediend door professionele bezwaarmakers, die op basis van no cure no pay werken. Daar gaat tijd en geld in zitten. Met het project Modelmatig Waarderen van Woningen, onderdeel van de GGU, is onderzocht wat er beter kan.