In een brief aan de Tweede Kamer reageert staatssecretaris van Financiën op het WODC-rapport over no-cure-no-pay-bureaus die bezwaar en beroep instellen in WOZ-zaken. Hij gaat daarbij in op enkele genomen en nog te nemen vervolgstappen op het gebied van uitvoering en wetgeving.
De Hoge Raad heeft 27 mei uitspraak gedaan in een zaak over de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm). De Hoge Raad oordeelde dat de bijzondere regel in het Besluit proceskosten bestuursrecht voor bepaalde (beroeps)procedures over de bpm en de Wet WOZ in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.
Elke gemeente herkent het: er is een stijging van het aantal WOZ-bezwaren dat wordt ingediend door professionele bezwaarmakers, die op basis van no cure no pay werken. Daar gaat tijd en geld in zitten. Met het project Modelmatig Waarderen van Woningen, onderdeel van de GGU, is onderzocht wat er beter kan.
Consumentenprogramma Radar besteedde maandag 21 maart aandacht aan no cure no pay-bureaus die namens inwoners bezwaar indienen bij gemeenten tegen WOZ-beschikkingen. Algemeen directeur van de VNG, Leonard Geluk, sprak hierover in de uitzending.
Bewindslieden van de ministeries van BZK, JenV en Financiën hebben in het najaar van 2021 bestuurlijk overleg over de Wet WOZ. De inzet van de VNG daarbij is dat er vóór de volgende WOZ-ronde perspectief komt op een oplossing voor de no pay no cure-constructies in de Wet WOZ.
De afgelopen jaren steeg het aantal bezwaar- en beroepschriften door no cure, no pay-bedrijven tegen de bepaling van de Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Om inzicht te krijgen in de werkwijze en het verdienmodel van deze bedrijven is een onderzoek uitgevoerd.
Per 1 juli 2021 wordt de waarde per punt voor door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand in de beroeps- en hoger beroepsfase met 40% verhoogd van € 534 naar € 748. Deze verhoging geldt echter niet voor WOZ-zaken.