Met ingang van 1 januari 2020 worden de griffierechten en de proceskostenvergoeding geïndexeerd met 2,51%.
De VNG heeft een reactie gegeven op de voorgestelde wijzigingen van het Besluit proceskosten bestuursrecht. Wij zijn er niet van overtuigd dat de voorgenomen wijzigingen effectief zullen zijn en adviseren daarom het besluit niet te wijzigen.
Het uurtarief voor woningen en courante niet-woningen is per 1 juli 2018 verhoogd naar respectievelijk € 53 (was: € 50) en € 68 (was: € 65). De bedragen zijn exclusief btw. De bedragen worden verhoogd met btw voor zover belanghebbende de btw niet in aftrek kan brengen.
De Handleiding proceskosten in WOZ-zaken is gewijzigd aan de hand van ontwikkelingen in 2016. De laatste ontwikkelingen staan vooral in het onderdeel 'Actuele vragen februari 2017' van de Handleiding, maar wij hebben de belangrijkste vast op een rijtje gezet.