In een brief aan de Tweede Kamer reageert staatssecretaris van Financiën op het WODC-rapport over no-cure-no-pay-bureaus die bezwaar en beroep instellen in WOZ-zaken. Hij gaat daarbij in op enkele genomen en nog te nemen vervolgstappen op het gebied van uitvoering en wetgeving.

Vraagtekens over conclusies rapport

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) onderzocht vorig jaar de werkwijze en het verdienmodel van ncnp-bedrijven. In de brief liet de staatssecretaris weten dat hij vraagtekens zet bij enkele conclusies uit het rapport. Zowel over de bezwarenafhandeling als de modelmatige waardebepaling trekt hij een andere conclusie dan het WODC. 

Verbeterpunten WOZ-proces bij waardering woningen

Naast een inhoudelijke reactie stelt de staatssecretaris de Kamer op de hoogte van het traject waarin stakeholders bezien hoe het WOZ-proces verbeterd kan worden. Daaruit kwamen de volgende verbeterpunten:

a) Werken aan transparantie en vertrouwen door burgers te betrekken in de totstandkoming van de WOZ-waarde van woningen.

b) Bieden van informeel contact met burgers bij een (mogelijk) onjuiste WOZ-waarde.

c) Ondersteunen van gemeenten bij de afhandeling van bezwaren.

Besluit proceskosten bestuursrecht

Het tweede deel van de brief gaat over de vergoeding van proceskosten in het bestuursrecht. De staatssecretaris kondigt een nieuw onderzoek aan naar het oneigenlijk gebruik van procedures en mogelijke oplossingen daartegen in de wet- en regelgeving. 

Reactie VNG

De VNG zal er bij de betrokken bewindslieden op aandringen dat het aangekondigde onderzoek voortvarend plaatsvindt en dat de opzet zodanig is dat de  relevante vragen om te komen tot een betere wet- en regelgeving worden gesteld en op korte termijn worden beantwoord.

Meer informatie