De afgelopen jaren steeg het aantal bezwaar- en beroepschriften door no cure, no pay-bedrijven tegen de bepaling van de Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Om inzicht te krijgen in de werkwijze en het verdienmodel van deze bedrijven is een onderzoek uitgevoerd.

Het onderzoek, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, richt zich op no cure no pay-bedrijven die burgers bijstaan bij het indienen van bezwaar of beroep op de WOZ en BPM (Belasting van Personenauto’s en Motorrijtuigen). Hoewel in beide gevallen de wetgeving de mogelijkheid biedt om in bezwaar (en eventueel beroep) te gaan tegen een beslissing van een overheidsorgaan, bestaan er veel verschillen in het proces en in de wetgeving. 

Onvoldoende duidelijkheid

Het rapport bevat nieuwe inzichten, maar over een aantal vragen is nog onvoldoende duidelijkheid. Het rapport geeft bijvoorbeeld aan dat de kosten bij de no cure, no pay-bedrijven op het gebied van de Wet WOZ niet goed in beeld zijn gekregen. En dat is naar de mening van de VNG wel een belangrijk aspect bij een onderzoek naar een eventueel verdienmodel. Als reactie op het rapport geeft het kabinet aan dat ze eerst in overleg met de VNG wil treden, voordat een reactie aan de Tweede Kamer wordt gegeven.

Meer informatie