De Hoge Raad heeft 27 mei uitspraak gedaan in een zaak over de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm). De Hoge Raad oordeelde dat de bijzondere regel in het Besluit proceskosten bestuursrecht voor bepaalde (beroeps)procedures over de bpm en de Wet WOZ in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.

Tot 1 juli 2021 was de proceskostenvergoeding in (hoger) beroep en cassatie voor alle belastingprocedures gelijk. Vanaf die datum is de proceskostenvergoeding verhoogd, behalve voor procedures over de bpm en de Wet WOZ.

Door de uitspraak van de Hoge Raad geldt de verhoging nu ook voor (hoger) beroep en cassatie in WOZ-procedures. De vergoeding voor bezwaarprocedures wijzigt niet.

Meer informatie