Per 1 juli 2021 wordt de waarde per punt voor door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand in de beroeps- en hoger beroepsfase met 40% verhoogd van € 534 naar € 748. Deze verhoging geldt echter niet voor WOZ-zaken.

De waarde per punt voor besluiten genomen op grond van hoofdstuk III of IV van de Wet waardering onroerende zaken blijft in de beroeps- en hoger beroepsfase € 534. Ook de puntwaarden voor bezwaar en administratief beroep wijzigen niet. Voor besluiten genomen op grond van een wettelijk voorschrift inzake belastingen bedraagt de waarde per punt € 265 en voor overige gevallen € 534.

In 2019 hebben wij in onze reactie op de voorgestelde wijzigingen van het Besluit proceskosten bestuursrecht gewezen op de onwenselijkheid van een hogere forfaitaire vergoeding in WOZ-zaken en gevraagd om WOZ-zaken hiervan uit te sluiten.

Meer informatie