Nieuws
Op 1 juli 2023 trad de Wet digitale overheid (Wdo) in werking. De wet wordt gefaseerd ingevoerd. Momenteel is nog veel onduidelijk over de manier waarop gemeenten aan de Wdo kunnen voldoen. Wel kunnen ze alvast een aantal zaken voorbereiden.
De Wet digitale overheid (Wdo) treedt op 1 juli 2023 gefaseerd in werking. Voor de implementatie voorziet men een nieuw stelsel voor digitale authenticatie. De Algemene Rekenkamer onderzocht dit en deed aanbevelingen, waarop de staatssecretaris een reactie gaf. De VNG zet vraagtekens bij een aantal punten.
In 2022 is er meer dan 514 miljoen keer ingelogd met DigiD. Daarvan is 18,4 miljoen keer bij een gemeente ingelogd. Deze aantallen komen overeen met 2021, in dat jaar nam het gebruik sterk toe. In 2020 stond de teller nog op 402 miljoen.
Doordat er steeds meer dienstverlening online wordt aangeboden wordt er in Nederland steeds vaker ingelogd met DigiD. Dit heeft natuurlijk ook te maken met de afspraken die online gemaakt worden voor coronatests en -vaccinaties.