De afkorting eIDAS staat voor ‘electronic IDentities And Trust Services’. De Europese Unie wil met de eIDAS-verordening regelen dat het makkelijker en veiliger wordt om binnen Europa online zaken te regelen. Op deze pagina’s krijgt u naast de algemene informatie over eIDAS ook informatie over de implementatie van de eIDAS-verordening in uw gemeente.

Wat is eIDAS?

Europese burgers en vertegenwoordigers van bedrijven moeten sinds september 2018 bij alle Nederlandse organisaties in de publieke sector kunnen inloggen met hun nationale inlogmiddel. Dit nationale elektronische inlogmiddel moet wel eerst erkend zijn door de Europese Commissie (het middel moet genotificeerd zijn).

Burgers uit deze landen moeten met hun nationale inlogmiddel bij Nederlandse overheidsorganisaties kunnen inloggen.

Impactanalyse eIDAS-verordening

In 2017 is er een impactanalyse uitgevoerd om te onderzoeken wat de impact is van de invoering van de eIDAS-verordening. 

Betrouwbaarheidsniveaus

eIDAS onderscheidt 3 betrouwbaarheidsniveaus: eIDAS Laag, eIDAS Substantieel en eIDAS Hoog.

U moet als organisatie zelf de hoogte van het betrouwbaarheidsniveau bepalen voor een door u aangeboden online dienst (Laag, Substantieel of Hoog). VNG Realisatie heeft voor het bepalen van het benodigde betrouwbaarheidsniveau, samen met een aantal gemeenten, een analyse van de gemeentelijke producten/diensten uitgevoerd. 

Implementatie eIDAS

Om te kunnen voldoen aan de eIDAS-verordening moet uw gemeente aansluiten via een eHerkenningsmakelaar.

Meer informatie