Het Gemeente Gegevensmodel is ontwikkeld in opdracht van de Gemeente Delft ter ondersteuning van de visie op het gebied van informatie gestuurd werken, en wordt praktisch ingezet als het centrale datamodel in het dataware house (DWH) en de classificatie van gegevens in het kader van de AVG, en vormt de basis voor het datamanagementbeleid.

Jaartal
2022
Gemeente
Type
Overig type

Concreet bevat het GGM standaard informatie modellen (op detail niveau) die helpen om een eenduidige blik te krijgen op alle gegevens van een gemeente. Het GGM maakt het mogelijk om alle gegevens van de gemeente, los van de applicaties,  op een uniforme en integrale wijze te raadplegen door gebruik te maken van landelijke standaarden. Hierbij zijn relevante standaarden zoveel mogelijk in samenhang binnen de afzonderlijke domeinen in het GGM opgenomen. 

Het gegevensmodel en de wijze waarop het toegankelijk is gemaakt zijn nadrukkelijk bedoeld om ook in te zetten bij andere gemeenten en/of belanghebbenden. Daarnaast heeft het GGM zijn verankering in de architectuurprincipes zoals deze voor Common Ground zijn gedefinieerd (data bevragen bij de bron, regie op eigen gegevens, en het volgen van standaarden).

Het GGM is als open source model gedeeld voor hergebruik en samenwerking met andere gemeenten. Nederland kent op dit moment een lappendeken aan standaarden voor gegevensuitwisseling en informatiemodellen. Samenhang tussen deze standaarden is beperkt. In de uitwerking van het GGM zijn zoveel mogelijk relevante standaarden in samenhang binnen de afzonderlijke domeinen  opgenomen. Daarnaast levert het GGM een bijdrage aan het oplossen van knelpunten zoals opgenomen in 'Gemeentelijk Gegevenslandschap Aanleiding en verdieping', VNG Realisatie, pag. 14.

Herbruikbaar

Het GGM is een informatiemodel waarbinnen de gegevens (en definities) van alle taakvelden van de Nederlandse gemeenten zijn te vinden.  Hierin is de generieke en volledige gegevensarchitectuur van de Nederlandse gemeenten hierin uitgewerkt. Gemeenten zijn immers verantwoordelijk voor dezelfde taken, met onderliggende dezelfde gegevens. Het GGM is als opensource gepubliceerd via GitHub en er is samenwerking opgezet met de gemeenten Schiedam en Utrecht ter versnelling van het IGW proces, waarbij verbeteringen op GitHub gepubliceerd worden.

Dit initiatief was de winnaar van de #GemeenteDelers in de categorie Informatie Technologie.

Contactgegevens

Naam

Ashkan Ashkpour

E-mail
aashkpour@delft.nl
Telefoon

14015