Met de vaststelling van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering en het Jaarprogramma 2019 hebben gemeenten ervoor gekozen om gezamenlijk te standaardiseren in de uitvoering van beleidsarme thema’s, en een nieuwe gemeenschappelijke en generieke (sectoronafhankelijke) basisinformatievoorziening te realiseren. De focus ligt op standaarden voor de gemeentelijke uitvoering en initiatieven voor versnelling in de opschaling. 

Standaarden worden door en voor gemeenten ontwikkeld. Te weinig uniformiteit in uitvoering maakt vraagbundeling en samenwerking lastig. Het werken met standaarden vergroot gemeentelijke betrouwbaarheid (ook richting ketenpartners), voorspelbaarheid, continuïteit, rechtmatigheid en doelmatigheid. Daarmee worden kosten voor individuele gemeenten bespaard (eenmaal ontwikkelen en 344 keer toepassen). 

Aan de slag met de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Samen met gemeenten werken we aan het sterker en slimmer maken van de uitvoering. We kopen samen in, werken samen aan nieuwe producten en diensten en spreken standaarden af. Dat doen we vanuit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) en het bijbehorende fonds GGU. Elke gemeente draagt hieraan bij en kan gebruik maken van meer dan 70 oplossingen die vanuit dit fonds zijn ontwikkeld.

Hieronder staan de producten, diensten en programma’s die helpen om uw dienstverlening te verbeteren.

Publicaties & brieven