Ledenbrief nummer

Lbr. 22/047

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Het VNG-bestuur heeft dit voorjaar twee nieuwe standaarden voor de gemeentelijke informatievoorziening vastgesteld. In deze brief leest u per standaard wat deze inhoudt en wat uw gemeente moet of kan doen. Met deze standaarden zetten we een volgende stap naar een moderne informatievoorziening en een optimalisering van de gemeentelijke dienstverlening.

Standaardisatie

Conform het uitgangspunt 'één keer ontwikkelen, 344 keer toepassen' zijn beide standaarden vastgesteld door het VNG-bestuur met de status ‘Pas toe of leg uit’. Concreet betekent dit dat gemeenten de standaard moeten gebruiken of moeten uitleggen waarom ze het op dat moment niet doen. Het besluit tot standaardverklaring is volgens de samenwerkingsprincipes van Common Ground tot stand gekomen en stimuleert de verdere uniformering van gegevensuitwisseling.