Een verbindend verklaarde API-standaard is na een advies van het College van Dienstverleningszaken door het VNG-bestuur of de Algemene Ledenvergadering van de VNG als standaard vastgesteld. Een vaststelling kan verschillende gradaties van verbindendheid tot gevolg hebben: van 'aanbevolen deze standaard te gebruiken' tot 'verplicht deze standaard toe te passen'. In de tabel wordt per vastgestelde API-standaard aangegeven welke mate van verbindendheid geldt.

Standaarden kunnen volgens drie niveaus van verbindendheid worden vastgesteld:

 1.  Advies ('Aanbevolen')
  • Mate van verbindendheid: vrijblijvend en geen formele status.
  • Proces vaststelling: vaststellen door directie VNG
  • Voorbeeld: klantreizen, modelverordeningen
 2. Standaardverklaring ('Pas toe of leg uit')
  • Mate van verbindendheid: niet vrijblijvend, ‘pas toe of leg uit’-principe naar voorbeeld Forum Standaardisatie.
  • Proces vaststelling: tenminste op advies van het College van Dienstverleningszaken door bestuur VNG, ledenraadpleging facultatief, monitoring toepassing door VNG (bijvoorbeeld via Waarstaatjegemeente.nl) en lokaal via reguliere P&C cyclus door gemeenteraad.
  • Voorbeeld: GIBIT
 3. Verbindend verklaren ('Verplicht')
  • Mate van verbindendheid: verplichtend voor leden
  • Proces: vaststelling op advies College van Dienstverleningszaken door bestuur VNG met ledenraadpleging
  • Voorbeeld: Aansluiting bij Informatiebeveiligingsdienst (via BALV).

Gemeentelijke Standaarden

Deze lijst bevat de Gemeentelijke Standaarden die vastgesteld zijn door het bestuur van de VNG. Lees meer over algemene standaarden voor de publieke sector op het Forum Standaardisatie.

API-standaardenIn beheer bijVastelling geldt vanafMate van verbindendheid
Zaakgericht werkenVNG Realisatie1 april 2021Pas-toe-of-leg-uit
Regels bij ActiviteitenVNG Realisatie1 maart 2022Pas-toe-of-leg-uit
ObjectenOpenZaak Community1 maart 2022Pas-toe-of-leg-uit
ObjecttypenOpenZaak Community1 maart 2022Pas-toe-of-leg-uit
BAG BevragenKadaster1 oktober 2022Pas-toe-of-leg-uit
BRK BevragenKadaster1 oktober 2022Pas-toe-of-leg-uit
WOZ BevragenKadaster1 oktober 2022Pas-toe-of-leg-uit
BRP BevragenRijksdienst voor Identiteitsgegevens1 oktober 2022Pas-toe-of-leg-uit
GBI-ontologie en koppelvlaksspecificatiesVNG Realisatie12 oktober 2023Pas-toe-of-leg-uit
Informatiebeveiliging   
Baseline Informatiebeveiliging OverheidVNG / Werkgroep BIO onder regie MinBZK1 januari 2020Verplicht
Infrastructuur   
HavenVNG Realisatie25 maart 2022Pas-toe-of-leg-uit
Inkoop   
GIBITVNG Realisatie1 april 2021Pas-toe-of-leg-uit
Privacy   
VerwerkersovereenkomstVNG Realisatie1 januari 2019Verplicht