Texel

API Regels bij Activiteiten (omgevingswet)

Gerelateerde thema's

Met de API Regels bij Activiteiten kunnen gemeenten gegevens opvragen bij een plansoftware-applicatie over (Omgevingswet-) activiteiten en/of (bijbehorende) juridische regels, regelteksten en locaties. Het gaat om regels en annotaties die zijn vastgelegd zijn in de plansoftware.

Doel

De API ondersteunt gemeenten bij het makkelijker en sneller inspelen op de wensen en behoeften van inwoners, ondernemer en de behandelaar van een aanvraag. Zo verbetert de API de gemeentelijke dienstverlening in het domein fysieke leefomgeving.

Beschrijving

Met De API-specificatie ‘Regels bij Activiteiten’ kunnen gemeenten vanuit een toepasbare regelsoftware-applicatie juridische regels en bijbehorende werkingsgebieden en activiteiten opvragen bij een willekeurige plansoftware-applicatie. Met deze API waarborgt een gemeente dat zij haar eigen onafhankelijke keuzes kan maken als het gaat om plansoftware en toepasbare regelsoftware. Ook zorgt deze API ervoor dat softwareleveranciers met technisch relatief eenvoudige oplossingen systemen kunnen laten samenwerken. 

Gemeenten gebruiken de API bij het opstellen en onderhouden van toepasbare juridische regels in een omgevingsplan. Zo’n omgevingsplan is onderdeel van het domein fysieke leefomgeving, noodzakelijk vanwege de nieuwe Omgevingswet. Met de API heeft de maker van de plannen alle actuele gegevens beschikbaar over juridische regels en bijbehorende werkingsgebieden en activiteiten. 

De specificaties van de API kunnen ook worden gebruikt om gegevens uit te wisselen van plansoftware naar software voor toepasbare regels.

Praktijkvoorbeeld

Om haar beleid voor de fysieke leefomgeving uit te drukken in regels heeft een gemeente plansoftware nodig. Om die regels voor burgers en bedrijven eenvoudig toegankelijk te maken, heeft zij toepasbare regelsoftware nodig. De gemeente besteed de aanschaf van beide softwarepakketten apart aan (in twee percelen), om in beide gevallen de best passende oplossing te verkrijgen. Dit leidde tot twee leveranciers, elk voor één van beide softwarepakketten. Beide ondersteunen deze standaard waardoor de koppeling tussen beide pakketten gegarandeerd is. 

Meer weten?

Heeft u algemene vragen over de API Regels bij activiteiten? Neem dan contact op met productverantwoordelijke Jan van Langeveld