Magazijn

Haal Centraal

Project

Gerelateerde thema's

Programma Haal Centraal heeft API’s (Application Programming Interfaces) ontwikkeld waarmee uw gemeente basisgegevens rechtstreeks bij de landelijke registraties kan bevragen. Dat is beter, sneller en goedkoper. Ook past dit bij de informatiekundige visie Common Ground. De API's zijn voor overheidsbreed gebruik.

Haal Centraal was in 2018 een initiatief van de G5 gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven). Het is een samenwerking van gemeenten met VNG, VNG Realisatie, Kamer van Koophandel, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), het Kadaster en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.BZK.

Inmiddels is programma Haal Centraal afgerond en zijn de opgeleverde API’s in beheer genomen. Hiervoor is de structurele financiering geborgd.

Er zijn nu al 3 API’s beschikbaar om op aan te sluiten. U leest precies hoe u met uw gemeente of organisatie aansluit op de API’s in de Startgids.

Doel

Programma Haal Centraal heeft ervoor gezorgd dat basisgegevens, via landelijke registraties, eenvoudig door gemeenten kunnen worden gebruikt. Zonder ingewikkelde bewerkingen door gemeentelijke afnemers en gemakkelijk bruikbaar voor ontwikkelaars. Dat verlaagt de kosten voor gemeenten, geeft meer wendbaarheid en verlaagt het aantal fouten.

Samenwerkingspartners

Opdrachtgever(s): Directie Digitale Overheid van BZK
Project- of uitvoeringspartner(s): VNG, VNG Realisatie, Kadaster, RvIG, KVK, BZK en gemeenten.

Beschrijving

Gemeenten gebruiken basisgegevens voor de uitvoering van hun taken. Vaak komen die gegevens uit kopieën van (delen van) basisregistraties. Gegevens in lokale kopieën kunnen verouderd zijn. Daardoor kunnen fouten ontstaan. En het aansluiten op deze kopieën is duur en ingewikkeld. Met de Haal Centraal API's bevraagt uw gemeente de basisgegevens rechtstreeks bij de landelijke registraties.

Dat brengt een aantal voordelen:

  • Uw burgers en bedrijven krijgen betere dienstverlening. De landelijke registraties leveren de gegevens kant-en-klaar aan. Daardoor wordt de kans op fouten in het gebruik van de gegevens kleiner.
  • Uw organisatie kan sneller inspelen op ontwikkelingen, doordat een aanpassing bij de landelijke registratie direct voor uw afnemers binnen de organisatie beschikbaar is.
  • Uw organisatie kan besparen op kosten, omdat aansluiten makkelijker is en u minder kopieën en geen administratief gegevensmagazijn meer hoeft te beheren.
  • Ook is het beheer van de API's eenvoudiger: de API's worden zo ontwikkeld dat afnemers meestal niets hoeven aan te passen als er functionaliteit bij komt. Uw leveranciers kunnen zich volledig richten op waarde toevoegen voor uw burgers, bedrijven en medewerkers.

Er zijn nu 3 API’s beschikbaar voor alle gemeenten (en andere overheids)organisaties:

  • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Bevragen API
  • Basisregistratie Kadaster (BRK) Bevragen API
  • Waardering Onroerende Zaken (WOZ) Bevragen API

Daarnaast zijn 5 Basisregistratie Personen (BRP) API’s in ontwikkeling (Persoon, Historie, Bewoning, Reisdocumenten en Tabellen). De eerste worden eind maart 2023 opgeleverd in productie.

Meer weten?

Op ons samenwerkingsplatform op Pleio vindt u algemene en specifieke informatie die u kunt gebruiken bij het starten met Haal Centraal. Over de planning en ontwikkelingen. U vindt er ook veel gestelde vragen en antwoorden. En u kunt in de community’s kennis delen met én ophalen bij vakgenoten.

Op de Haal Centraal GitHub vindt u alle informatie over de Haal Centraal API’s, technische specificaties, informatie voor ontwikkelaars en leveranciers, de mogelijkheid om bugs en gebruikerswensen door te geven, en contactgegevens voor ondersteuning bij transitie en implementatie.

Heeft u algemene vragen over het programma Haal Centraal? Neem dan contact op via info@vng.nl.