Magazijn

Haal Centraal

Project

Het programma Haal Centraal ontwikkelt API’s (Application Programming Interfaces) waarmee uw gemeente basisgegevens rechtstreeks bij de landelijke registraties kan bevragen. Dat is beter, sneller en goedkoper. Ook past dit bij de informatiekundige visie Common Ground. Er zijn nu al drie API’s beschikbaar voor alle gemeenten om op aan te sluiten. U leest precies hoe u met uw gemeente aansluit op de API’s in de startgids op de Haal Centraal GitHub.

Doel van dit project

Haal Centraal zorgt ervoor dat basisgegevens, via landelijke registraties, eenvoudig door gemeenten kunnen worden gebruikt. Zonder ingewikkelde bewerkingen door gemeentelijke afnemers, en gemakkelijk bruikbaar voor een ontwikkelaar. Dat houdt de kosten voor gemeenten laag.

Samenwerkingspartners

Opdrachtgever(s): Directie Digitale Overheid van BZK
Project- of uitvoeringspartner(s): VNG, VNG Realisatie, Kadaster, RvIG, KVK, BZK en gemeenten.

Beschrijving

Gemeenten gebruiken basisgegevens voor de uitvoering van hun taken. Vaak komen die gegevens uit kopieën van (delen van) basisregistraties. Gegevens in lokale kopieën kunnen verouderd zijn. Daardoor kunnen fouten ontstaan. En het aansluiten op deze kopieën is duur en ingewikkeld. Met de Haal Centraal API's bevraagt uw gemeente de basisgegevens rechtstreeks bij de landelijke registraties.

Haal Centraal ontwikkelt API's (Application Programming Interfaces) waarmee uw gemeente basisgegevens rechtstreeks bij de landelijke registraties kan bevragen. Dat heeft een aantal voordelen:

  • Uw burgers en bedrijven krijgen betere dienstverlening. De landelijke registraties leveren de gegevens kant en klaar aan. Daardoor wordt de kans op fouten in het gebruik van de gegevens kleiner.
  •  Uw gemeente kan sneller inspelen op ontwikkelingen, doordat een aanpassing bij de landelijke registratie direct voor uw afnemers binnen de gemeente beschikbaar is.
  • Uw gemeente kan besparen op kosten, omdat aansluiten makkelijker is en u minder kopieën en geen administratief gegevensmagazijn meer hoeft te beheren. Ook is het beheer van de API's eenvoudiger: de API's worden zo ontwikkeld dat afnemers meestal niets hoeven aan te passen als er functionaliteit bij komt.
  • Uw leveranciers kunnen zich volledig richten op waarde toevoegen voor uw burgers, bedrijven en medewerkers.

Er zijn nu drie API’s beschikbaar voor alle gemeenten:

  1. Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Bevragen API
  2. Basisregistratie Kadaster (BRK) Bevragen API
  3. Waardering Onroerende Zaken (WOZ) Bevragen API.

Daarnaast zijn de Basisregistratie Personen (BRP) Bevragen API specificaties opgeleverd. Deze worden medio 2022 aangeboden door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Op de Haal Centraal GitHub leest u meer over deze API’s.

Haal Centraal is een initiatief van de G5 gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven) en een samenwerking van gemeenten met VNG, VNG Realisatie, Kamer van Koophandel, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), het Kadaster en BZK.

Ga aan de slag met Haal Centraal API's

Op de Haal Centraal GitHub vindt u informatie voor:

  • managers en bestuurders die willen starten met Haal Centraal;
  • ontwikkelaars die willen aansluiten op een API;
  • afnemers die een gebruikerswens willen doorgeven.

Meer weten?

Op de Haal Centraal GitHub vindt u alle informatie over de Haal Centraal API's en contactgegevens voor ondersteuning bij de transitie en implementatie. Heeft u algemene vragen over het programma Haal Centraal? Neem dan contact op met programmamanager Brenda de Graaf.

Gerelateerde thema's