Leeuwarden

Haven, een standaard voor platform-onafhankelijke cloud hosting

Haven Communitydag 2023

Gerelateerde thema's

Interne teams bij VNG Realisatie liepen er tegenaan dat er technische infrastructuur ontbrak. Applicaties moesten op individuele laptops gedraaid worden. Bovenal ondervonden gemeenten beperkingen in de herbruikbaarheid van applicaties, vanwege de diversiteit in de gebruikte platformen waarop deze applicaties moesten draaien.

Vanuit de behoefte om dit beter te organiseren is Haven bedacht en direct intern bij VNG Realisatie in gebruik genomen om van te leren. Al in een vroeg stadium namen de eerste gemeenten Haven in gebruik. Haven is steeds verder uitgewerkt en inmiddels breed omarmd door gemeenten, samenwerkingsverbanden, leveranciers en intern bij VNG Realisatie.

Doel

Applicaties moeten makkelijk herbruikbaar zijn voor alle gemeenten. Een applicatie of website die op één Haven-omgeving werkt, is herbruikbaar op álle Haven-omgevingen, ongeacht het onderliggende (cloud) platform. 

Samenwerkingspartners

Opdrachtgever(s): VNG Realisatie 

Beschrijving

Haven wordt gefaseerd uitgevoerd volgens het document Haven - Visie en Strategie van begin 2019. Eerst intern teams uit de brand helpen met technische infrastructuur, en daarmee conform learning by doing de standaard ontwikkelen die gemeenten kunnen gebruiken. Gemeenten waren enthousiast, dus de fasen zijn versneld verlopen. 

De standaard wordt beschreven en gecontroleerd middels een tool Haven Compliancy Checker. Daarbij is online documentatie aanwezig op de website https://haven.commonground.nl. Inmiddels zijn diverse leveranciers aangehaakt, zoals Microsoft, Google, VMware en Red Hat, die referentie-implementaties van Haven op hun omgevingen hebben gemaakt en aangeboden voor gebruik door alle gemeenten. Haven werkt volgens de Kanban methode en alles is open source, tot en met de planning. 

Het doel van Haven is om het gemeenschappelijk vertrekpunt voor Common Ground te zijn voor alle gemeenten. Dit biedt voordelen, zoals uniformiteit in technische infrastructuur, uitwisselbaarheid van toepassingen, leveranciers- en platformonafhankelijkheid en kostenreductie. Inmiddels wordt Haven omarmd door samenwerkingsverbanden zoals Equalit en Wigo4IT, door diverse gemeenten en door diverse infra-, applicatie- en websiteleveranciers, zoals Microsoft en Centric. 

Common Ground initiatieven zoals Signalen en Huishoudboekje werken op Haven, evenals toepassingen buiten Common Ground, omdat Haven gebaseerd is op normerende technologie die wereldwijd in productie gebruikt wordt. 

Terugblik eerste Haven communitydag

Op 13 december 2023 heeft de eerste Haven Communitydag plaatsgevonden. Deze dag markeerde het begin van een spannende ontwikkeling waarbij we verder samenwerken met de markt en de overheid om de Haven-standaard voor platformonafhankelijke clouddiensten te optimaliseren en verder te ontwikkelen.

Bekijk de terugblik en vendor pitches.

Praktijkvoorbeeld

Het in gebruik nemen van de nieuwe Common Ground toepassing Signalen werd vereenvoudigd door de uniformiteit in onderliggende infrastructuur op basis van Haven. Signalen draait bij diverse gemeenten succesvol in productie. 

Meer weten?

Bezoek de website van Haven of neem contact met ons op via de Common Ground slack, of via haven@vng.nl, of bezoek ons wekelijkse inloopuurtje op woensdag om 10.00 uur. 

Contact