Gemeente Amsterdam levert iedere werkdag automatisch een lijst met relevante gegevens uit de geboorteaangiftes van die dag aan de GGD. Die kan daarmee het afnemen van de hielprikjes optimaal organiseren en plannen

Jaartal

2022

Gemeente

Type

Overig type

De gemaakte oplossing, die een Opensource component Notificaties (Common Ground) toepast, maakt het mogelijk om op basis van levensgebeurtenissen in iBurgerzaken informatie op maat te leveren aan ketenpartners zoals de GGD.  

Verwachting doelgroepen 
De oplossing biedt de gemeenten en hun ketenpartners (GGD) automatisch inzicht in gewenste actuele informatie die over een nieuwe levensgebeurtenis in iBurgerzaken wordt verwerkt. In dit geval gaat het (onder meer) om het verblijfadres van de pasgeborene en het telefoonnummer waarop de ouders te bereiken zijn.  
 
Rendement en bereik 
De oplossing die Amsterdam wil beproeven, scheelt kostbare tijd in de backoffices van de Amsterdamse Stadsloketten, leidt tot minder fouten in de data, verhoogt de veiligheid van de datalevering en vergroot de efficiency van het werkproces bij de GGD.  
 
Acceptatie en inbedding 
De oplossing is generiek en heeft daarmee een groot potentieel. De data worden via API’s beschikbaar gesteld. Afnemers kunnen de data integreren in hun toepassingen, waaronder iBurgerzaken.  
 
Teamresultaten  
De oplossing is het resultaat van gezamenlijke sessies van de gemeente Amsterdam, de GGD en PinkRoccade, waarbij verschillende disciplines (beleid, uitvoering, IV en innovatie) betrokken zijn. 

Resultaten

  • Informatie-uitwisseling in de keten levert alle partijen winst op, omdat het snel en veilig is , AVG-proof opgezet kan worden en voldoet aan de eis van dataminimalisatie. 
  • Informatie-uitwisseling in de keten helpt burgers te ontzorgen. Bij belangrijke levensgebeurtenissen hoeven ze minder vaak hun gegevens te delen met de betrokken instanties en kunnen ze sneller geholpen worden. In de Amsterdamse casus komt de GGD automatisch aan de juiste deur voor het hielprikje en kan met één telefoontje de afspraak worden gepland.
  • Omdat rekening gehouden wordt met diverse levensgebeurtenissen (geboorte en overlijden) gaat het proces over ‘event-driven’ informatievoorziening. Daarnaast faciliteer je de ouders van een pasgeborene, die op dat moment willen genieten van hun kindje en prioriteiten anders hebben liggen dan op praktisch vlak.  
  • De burger verwacht meer en meer proactieve dienstverlening en wenst waar mogelijk ontzorgd te worden. In het verleden kwam het incidenteel voor dat ouders werden benaderd waarvan de pasgeborene intussen helaas was overleden. De oplossing helpt dat te voorkomen doordat deze gegevens tevens worden verwerkt in het nieuwe systeem.  

Door andere gemeente is het proces eenvoudig in gebruik te nemen, ook door gemeenten die werken met een ander systeem dan iBurgerzaken. Er is documentatie beschikbaar. Door het delen van ervaringen en de voordelen die het proces met zich meebrengt, kunnen andere gemeenten leren. Er is onder andere een video beschikbaar bij PinkRoccade waarin de casus wordt geëvalueerd.  
 
De oplossing wordt eenmalig ontwikkeld en kan meervoudig worden gebruikt worden. De oplossing maakt gebruik van API’s die op Github worden gezet en maakt deels gebruik van de common ground open source-componenten zoals notificaties. Daarnaast betreft het een losse applicatie en kan de toepassing eenvoudig worden ingezet bij iedere GGD en/of zijn softwareleverancier.  

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers 2022