Het creëren van een gedegen basis (domeinarchitectuur) om het beheer van informatie te moderniseren en om meer integraliteit met andere disciplines te krijgen zodat inwoners en ondernemers beter gefaciliteerd kunnen worden. 

Jaartal
2021
Gemeente
Type
Overig type

Gemeente Den Haag heeft met IRMA een domeinarchitectuur opgesteld om nauwere samenwerking met andere disciplines binnen de gemeente te bewerkstelligen Tevens is IRMA de basis voor de modernisering van de gemeentelijke informatiehuishouding (“archivering by design”).  

Ook heeft IRMA inmiddels navolging gekregen bij andere organisaties. IRMA wordt bijvoorbeeld binnenkort gepubliceerd op GEMMA-online om ook andere organisaties en disciplines te betrekken zodat er naar gestreefd kan worden IRMA als landelijke domeinstandaard voor Informatiebeheer te ontwikkelen. 

Andere organisaties tonen veel interesse in de manier waarop vanuit het IRMA gedachtengoed vertaalslagen zijn gemaakt om ZTC, RGBZ, UPL te koppelen aan gemeentelijke processen, die weer gekoppeld zijn aan de proces- en resultaattypen van de Selectielijst. Zo kan ook zaakgerichte informatie, ontsproten uit ook het streven naar Common Ground daadwerkelijk beheerd (vernietigd / overgebracht worden). IRMA speelt hierin een sleutelrol. 

In samenwerking met andere overheidsorganisaties is het de bedoeling dat IRMA als basis voor Informatiebeheer kan doorgroeien in samenhang met andere disciplines (o.a. Datamanagement, Architectuur en Privacy). Zo wordt gezorgd dat informatie beheer beter toekomstbestendig is! 

IRMA is herbruikbaar voor iedere organisatie in elke overheidslaag waar informatie een rol speelt. IRMA is voor iedereen toegankelijk gemaakt op irma.denhaag.nl. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers 2022.
 

 
 

Gerelateerde links