Ledenbrief nummer

Lbr. 18/061

Hierbij leggen we een voorstel aan u voor over het Proces Standaardverklaring. Met de vaststelling van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering en het Jaarprogramma 2019 kiezen we er als gemeenten voor om gezamenlijk te standaardiseren in de uitvoering van beleidsarme thema’s, en een nieuwe gemeenschappelijke en generieke (sectoronafhankelijke) basisinformatievoorziening te realiseren. Het College voor Dienstverleningszaken heeft onder andere tot taak het adviseren van het bestuur van de VNG over het vaststellen van standaarden. In het voorstel staat welke soorten standaarden er zijn, de mate van verbindendheid en hoe standaarden tot stand komen.

Volledige brief