Nieuws
Het Programma Haal Centraal heeft ervoor gezorgd dat basisgegevens, via landelijke registraties, eenvoudig door gemeenten kunnen worden gebruikt. Doordat er is ingezet op gestandaardiseerde API’s (Application Programming Interfaces) kan dit zonder ingewikkelde bewerkingen door gemeentelijke afnemers.
De Wet digitale overheid (Wdo) treedt op 1 juli 2023 gefaseerd in werking. Voor de implementatie voorziet men een nieuw stelsel voor digitale authenticatie. De Algemene Rekenkamer onderzocht dit en deed aanbevelingen, waarop de staatssecretaris een reactie gaf. De VNG zet vraagtekens bij een aantal punten.
De raadpleegomgeving zoek.openraadsinformatie.nl is tijdelijk offline vanwege een nieuwe aanbesteding. Via het platform worden raadsstukken van 265 gemeenten en 6 provincies in een herbruikbaar format als open data aangeboden.
Het College voor Dienstverleningszaken staat aan de start van een nieuwe bestuursperiode en overlegde op 3 november 2022 voor het eerst in de nieuwe samenstelling. Het nieuwe College telt 7 nieuwe leden, waaronder voorzitter Roel Wever – Burgemeester Gemeente Heerlen.
Het bestuur van de VNG heeft de Haal Centraal API-specificaties op 30 mei tot standaard verklaard volgens het principe ‘pas-toe-of-leg-uit’. De standaard gaat in per 1 oktober 2022. Invoering van deze standaard vraagt actie van de gemeentelijke ICT-afdeling en de afdeling Inkoop.
Gemeenten en zorgaanbieders werken samen om de beste jeugdzorg en ondersteuning te leveren. Door de grote diversiteit in contracten kost de administratie echter veel tijd. Voor de Jeugdwet gaat het Ketenbureau i-Sociaal Domein, samen met gemeenten en zorgaanbieders, aan de slag met contractstandaarden.
Gemeenten hebben binnen Common Ground een belangrijke mijlpaal bereikt en die heet Haven. Met Haven kunnen gemeenten Common Ground-toepassingen gebruiken zonder dat zij daarvoor hun technische infrastructuur hoeven aan te passen. Dat geeft gemeenten de flexibiliteit om toepassingen die ze samen ontwikkelden,