GEMMA staat voor de GEMeentelijke Model Architectuur. Dit is de landelijke referentiearchitectuur die gemeenten helpt om ICT-ontwikkelingen in samenhang aan te sturen. Ontwikkelen, bouwen, aanschaffen en implementeren onder architectuur zorgt ervoor dat oplossingen onderling goed samenwerken. Ook ontstaat er een overzicht dat bestuur en management helpt alle ontwikkelingen in samenhang aan te sturen.

Samenwerken door modelarchitectuur

Diverse ontwikkelingen zijn van invloed op het functioneren van uw gemeente. Denk bijvoorbeeld aan digitalisering en informatiebeveiliging, de netwerk- en participatiesamenleving, bezuinigingen en verdere samenwerking. De architectuurprincipes bieden gemeenten richting en focus aan hun informatievoorziening waardoor ze beter kunnen inspelen op deze ontwikkelingen.

Jeffrey Gortmaker schrijft in zijn blog (gemeente.nu): 'De huidige GEMMA referentie-architectuur is gericht op de lokale proces- en applicatielandschappen (‘de lappendeken’), waarbij iedere gemeente vooral bezig is met haar eigen softwareapplicaties, registraties en de integratie daarvan. Nu steeds meer wordt ingezet op het samen organiseren, is het tijd dat er ook een architectuur voor collectieve voorzieningen komt die de visie en samenhang tussen de voorzieningen beschrijft.'

Met GEMMA, de Gemeentelijke Model Architectuur, krijgt u inzicht in en grip op de informatievoorziening. GEMMA helpt om samenwerking tussen gemeenten en met ketenpartners en aansluitingen op landelijke voorzieningen mogelijk te maken. De volgende instrumenten worden ontwikkeld:

  • architectuurmodellen
  • domeinarchitectuurmodellen (sociaal, ruimte, veiligheid enzovoort)
  • informatiemodellen
  • berichtenstandaarden
  • koppelvlakstandaarden

Aansluiten op GEMMA

GEMMA is gepubliceerd op GEMMA Online. GEMMA is ontwikkeld door en voor gemeenten. Dit betekent dat er regelmatig toevoegingen plaatsvinden op het platform en nieuwe informatie wordt ontsloten.

Handreiking aanbestedingsdocument Burgerzakenmodules

VNG Realisatie ontwikkelde onder GEMMA een handreiking aanbestedingsdocument Burgerzakenmodules (BZM). Dit beschrijvend document en de bijbehorende bijlagen zijn bedoeld als handreiking aan individuele gemeenten (of samenwerkingsverbanden) bij een aanbesteding voor Burgerzakenmodules. De handreiking kan worden gebruikt voor een onderhandse aanbesteding of een Europese (openbare) aanbesteding. 

Wilt u meer weten over de handreiking of de documentatie ontvangen neem dan contact op met Rita Stoevelaar.

Aan de slag

Ga aan de slag door GEMMA Online te raadplegen. Biedt u zelf aan voor de diverse cocreatie trajecten die continu lopen. Neem deel aan reguliere overleggroepen die vanuit dit platform ondersteund worden.