Ledenbrief nummer

Lbr. 21/016

Met deze brief informeren wij u over een nieuwe standaard op het gebied van de gemeentelijke informatievoorziening: de zogenoemde API-standaard voor zaakgericht werken. Het gaat hierbij om een technische standaard voor een zogenoemde Application Programming Interface (API), die systemen in de informatievoorziening in staat stelt gegevens sneller en beter uit te wisselen. Deze API’s, die in alle gemeenten toegepast kunnen worden, spelen een belangrijke rol in het realiseren van de informatiekundige visie Common Ground, die de basis vormt voor het moderniseren van de ICT van alle 352 gemeenten in Nederland. Dit initiatief past bij het Samen Organiseren-principe, waarbij we eenmaal ontwikkelen om het 352 keer toe te passen. Wij informeren u hierover omdat het bestuur van de VNG heeft besloten deze per 1 april 2021 tot standaard voor alle gemeenten te verheffen in de zin van ‘Pas toe of leg uit’. Daarnaast heeft het College voor Dienstverleningszaken geadviseerd deze standaard vanaf 2022 verplicht te maken. Over het vaststellen van standaarden door het bestuur van de VNG worden onze leden altijd met een ledenbrief geïnformeerd.