Het CCV en de VNG bieden 5 Cyber Sessions aan over de lokale aanpak van cybercriminaliteit in de vorm van een video- en podcastserie. Ambtenaren OOV (openbare orde en veiligheid) en CISO’s (Chief Information Security Officer) kunnen hierna direct aan de slag met digitale veiligheid. 

Over de Cyber Sessions

De sessies gaan over praktische zaken rondom digitale veiligheid: waar begin je, hoe krijg je het bestuur mee, welke partners heb je nodig? Daarbij komt de 'Lokale cyberwegenkaart' van het CCV uitgebreid aan bod. Die maakt duidelijk welke rol de gemeente kan pakken, welke gevaren er op de weg zijn en waar de gemeente hulp kan inroepen. Daarnaast staat het 'Focusblad Digitale Veiligheid' centraal in de sessies. Dit is een aanvulling op het Kernbeleid Veiligheid. Hiermee ondersteunt de VNG gemeenten met het opnemen en uitwerken van het thema digitale veiligheid in het Integraal Veiligheidsplan.

Meer informatie

Bekijk de afleveringen

 1. Introductie

2. Eigen huis op orde

3. Cyberincidenten en cybercrises

4. Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit

5. Online aangejaagde ordeverstoringen

Podcastserie

Beluister de podcasts hieronder of via Spotify