In het kader van ‘the time is now’ bieden het CCV en de VNG 5 Cyber Sessions aan over de lokale aanpak van cybercriminaliteit. Ambtenaren OOV (openbare orde en veiligheid) en CISO’s (Chief Information Security Officer) kunnen hierna direct aan de slag met digitale veiligheid. 

Over de Cyber Sessions

De sessies gaan over praktische zaken rondom digitale veiligheid: waar begin je, hoe krijg je het bestuur mee, welke partners heb je nodig? Daarbij komt de 'Lokale cyberwegenkaart' van het CCV uitgebreid aan bod. Die maakt duidelijk welke rol de gemeente kan pakken, welke gevaren er op de weg zijn en waar de gemeente hulp kan inroepen. Daarnaast staat het 'Focusblad Digitale Veiligheid' centraal in de sessies. Dit is een aanvulling op het Kernbeleid Veiligheid. Hiermee ondersteunt de VNG gemeenten met het opnemen en uitwerken van het thema digitale veiligheid in het Integraal Veiligheidsplan.

Meer informatie

Bekijk de afleveringen

5. Online aangejaagde ordeverstoringen

4. Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit

3. Cyberincidenten en cybercrises

2. Eigen huis op orde

 1. Introductie