13 november 2019
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, In week 47 (18-21 november) behandelt u de Begroting Justitie en Veiligheid (35300 VI). De VNG vraagt uw aandacht voor de volgende onderwerpen: Ondermijning Een effectieve aanpak vraagt om een integrale aanpak op preventie en repressie. Het doel moet zijn dat we aan de voorkant van...
Overig
Van Aa en Hunze tot Zwolle: Twee jaar in gesprek over gemeentelijke informatieveiligheid
Factsheet
Privacy en gegevensverwerking is een actueel thema binnen gemeenten. Ook bij het realiseren van oplossingen als er sprake is van een zorg- én veiligheidsvraagstuk, blijken gemeenten op dit terrein knelpunten te ervaren. In deze factsheet gaan we achtereenvolgens in op de grondhouding ten aanzien van privacy en gegevensdeling en de...
8 mei 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/033
Hierbij leggen wij u de standaard gemeentelijke verwerkersovereenkomst (VWO) voor ter besluitvorming. De ALV wordt gevraagd de VWO voor leden verbindend te verklaren. Tijdens de BALV van 30 november 2018 hebben de leden van de VNG ingestemd met het proces standaardverklaring. Met de besluitvorming in de ALV van 5 juni...
24 april 2019
Brief aan kabinet
Staatssecretaris Van Ark wil de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) aanpassen zodat het voor gemeenten makkelijker wordt om inwoners met schulden sneller te helpen. In deze brief de reactie van de VNG aan de staatssecretaris.
7 maart 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/010
In deze brief informeren wij u over de uitkomsten van de totaalrapportage informatiebeveiliging van de Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi ,GeVS) bij gemeenten over het jaar 2017. De totaalrapportage bestaat uit het samenvoegen van de zelfevaluaties van gemeenten, die zij in een transparantierapportage hebben vastgelegd.