Nieuws
31 augustus 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders Digitale Zaken, U vergadert op 6 september over de groslijst van al dan niet controversieel te verklaren zaken met een keur aan brieven, nota’s en wetsvoorstellen. In onze brief van 9 juli met het IPO en Unie van Waterschappen hebben wij u opgeroepen te voorkomen dat Nederland stil...
server
Handreiking
Handreiking over privacyvraagstukken rondom de gegevensverwerking bij de uitvoering van onderzoeken naar de effectiviteit van de Wet educatie beroepsonderwijs (Web).
ict
9 juni 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders Digitale Zaken, Op 14 juni debatteert u over desinformatie en online platforms. De vraagstukken hierbij en de regulering ervan spelen veelal op een groter niveau dan het lokale, maar gemeenten hebben direct te maken met de gevolgen van mis- en desinformatie via online platforms. Wij willen daarom het...
17 mei 2023
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Van Huffelen, Uw brief d.d. 6 april jongstleden ter zake het gebruik van apps uit landen met een offensief cyberprogramma is in goede orde ontvangen. Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen bepalen zelf het beleid over de omgang met werkapparaten en het gebruik van social media. Daarbij vindt een afweging...
Data
21 april 2023
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Van Huffelen, Uw brief van 13 maart jongstleden over het inzageoverzicht gegevensgebruik in overheidsbesluiten (algemene inzage regie op gegevens) is in goede orde ontvangen.
inlog met sms-controle