Oog

Informatiebeveiligingsdienst (IBD)

Gerelateerde thema's

Betrouwbare en veilige informatievoorziening is essentieel voor gemeenten. Door de toenemende digitalisering wordt zorgvuldig omgaan met de gegevens van burgers en organisaties steeds belangrijker. De informatiebeveiligingsdienst (IBD) is onderdeel van de VNG en ondersteunt gemeenten bij preventie, detectie, coördinatie en kennisdeling op het gebied van informatiebeveiliging. Ook biedt IBD ondersteuning bij de bescherming van persoonsgegevens.

Beschrijving

Digitale weerbaarheid is bij uitstek een onderwerp waarin het collectief van gemeenten samen optrekt. Alle Nederlandse gemeenten kunnen gebruik maken van de producten en de generieke dienstverlening van de IBD om hun digitale weerbaarheid te verhogen en op peil te houden. De IBD biedt ook ondersteuning op het thema privacy. 

Informatiebeveiligingsdienst (IBD) 

De IBD is het Computer Emergency Response Team, of Computer Security Incident Response Team (CERT/CSIRT) voor alle Nederlandse gemeenten, en onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De IBD ondersteunt gemeenten op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. De IBD is voor gemeenten het schakelpunt met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). De IBD draagt namens gemeenten bij aan de Baseline Informatiebeveiliging  Overheid (BIO) en geeft regelmatig kennisproducten uit. Daarnaast faciliteert de IBD kennisdeling tussen gemeenten onderling, met andere overheidslagen, met vitale sectoren en met leveranciers. 

IBD-CERT biedt ondersteuning aan alle Nederlandse gemeenten, maar ook aan ICT-samenwerkingsverbanden van gemeenten, intergemeentelijke sociale diensten, gemeentelijke belastingsamenwerkingen. Andere organisaties, zoals andere samenwerkingsverbanden van gemeenten of gemeenschappelijke regelingen, mede-overheden, ondernemingen waar de gemeente in participeert en semi-overheden kunnen wel gebruik maken van de IBD, maar ze zijn niet aangesloten bij CERT. 

Praktijkvoorbeeld

IBD-CERT biedt ondersteuning aan alle Nederlandse gemeenten, maar ook aan ICT-samenwerkingsverbanden van gemeenten, intergemeentelijke sociale diensten, gemeentelijke belastingsamenwerkingen. Andere organisaties, zoals andere samenwerkingsverbanden van gemeenten of gemeenschappelijke regelingen, mede-overheden, ondernemingen waar de gemeente in participeert en semi-overheden kunnen wel gebruik maken van de IBD, maar ze zijn niet aangesloten bij CERT. 

Meer weten?

De IBD werkt nauw samen met gemeenten en gemeentelijke organisaties en stimuleert informatie-uitwisseling. Ook stimuleert de onderlinge interactie door het organiseren (online)bijeenkomsten, zoals werkgroepen, intervisiebijeenkomsten, webinars en (be)spreekuren. Neem contact op om een bijeenkomst bij te wonen.  

Vragen of opmerkingen over informatiebeveiliging kunt u stellen aan de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) via info@IBDgemeenten.nl of 070 204 55 11. Voor privacyvragen kunt u een e-mail sturen aan privacy@VNG.nl

De helpdesk van de IBD is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. IBD reageert binnen 30 minuten op een incidentmelding. Buiten kantoortijden is IBD bereikbaar voor spoedeisende meldingen. Telefoon: 070 204 55 11.