Heeft u aanwijzingen dat een cliënt inkomen ontvangt of vermogen heeft in het buitenland bij de aanvraag van of tijdens een uitkering? Dan kunt u een (bestuursrechtelijk) onderzoek uitvoeren. Het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF) ondersteunt gemeenten hierbij. Aan die ondersteuning zijn geen kosten verbonden.

Stappenplan

  1. Verricht een thematisch onderzoek op de gehele bijstandspopulatie
  2. Voer een persoonlijk gesprek met de cliënt over eventueel inkomen en vermogen in het buitenland
  3. Vraag de cliënt naar:
  • bezittingen, zoals vastgoed of eigen grond, in het buitenland
  • bezoekfrequentie, bestemming en vast verblijf- of vakantieadres in het buitenland
  • uitkeringen en pensioenen uit/in andere landen
  • bankrekeningen buiten Nederland
  • Nederlands en buitenlands paspoort en/of identiteitsbewijs
  • buitenlands persoonsnummer (zo nodig)

4. Heeft u voldoende aanwijzingen over mogelijk inkomen of vermogen in het buitenland? Dan start u in samenspraak met het IBF een onderzoek vermogen buitenland
5. Vraag de cliënt om een machtiging voor het doen van onderzoek in buitenlandse registers

Kennisomgeving Onderzoek Vermogen Buitenland (OVB)

De kennisomgeving Onderzoek Vermogen Buitenland is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Internationaal Bureau Fraude-informatie van het UWV, Naleving en SAM. Samen vormen deze partijen de Regiegroep OVB.

De kennisomgeving biedt voor medewerkers van gemeenten en de SVB toepasbare kennis en informatie over het onderzoek naar verzwegen vermogen in het buitenland.