Constateert u na het afronden van een (her)onderzoek dat een cliënt de voorzieningen in de Participatiewet misbruikt of oneigenlijk gebruikt, dan dient u als gemeente een sanctie te overwegen.

Stappenplan

  1. Stel vast vanaf wanneer er sprake is van een schending van de inlichtingenplicht of een andere verplichting
  2. Stel de cliënt in staat om zijn/haar zienswijze te geven
  3. Stel de hoogte van het benadelingsbedrag vast
  4. Bepaal aan de hand van het benadelingsbedrag of u een waarschuwing moet geven of een maatregel of een boete moet opleggen
  5. Stel uw onderzoeksrapport op met daarin uw conclusie en advies voor sanctionering
  6. Leg de conclusie en het advies van het onderzoek voor aan het college van B&W of de gemandateerde medewerker
  7. Leg het collegebesluit vast in een beschikking
  8. Stuur de beschikking naar de klant

Informatie & instrumenten

Documentatie

Aan de slag