Meedoen in een baan betekent veel voor mensen: financiële zelfstandigheid, sociale contacten, een duidelijke dagstructuur, meer welbevinden. Dit geldt ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, ook zij moeten naar vermogen mee kunnen doen. Tip: volg ons op twitter via @VNGparticipatie.

Ons standpunt

Meer mensen met een beperking moeten de kans krijgen om te werken, maar maatregelen om hen daarbij te ondersteunen moeten niet leiden tot bureaucratisering en hoge kosten die niet worden gecompenseerd. De VNG pleit daarom voor maatwerk in de ondersteuning op de werkplek.

Regionale arbeidsmarktbeleid

VNG, Divosa, UwV en Cedris werken samen in de Programmaraad aan de verbetering van de dienstverlening voor werknemers en werkgevers.

Bijstandsverlening aan zelfstandige ondernemers (BBZ)

Zelfstandigen kunnen in financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kunnen zij dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. De gemeente voert deze regeling uit en kan de ondernemer ondersteuning bieden. Op deze website van de rijksoverheid staat informatie over bijstandsverlening aan zelfstandigen.

Vraag en antwoord

Publicaties & Brieven