Meedoen in een baan betekent veel voor mensen: financiële zelfstandigheid, sociale contacten, een duidelijke dagstructuur, meer welbevinden. Dit geldt ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, ook zij moeten naar vermogen mee kunnen doen.

Handreiking energietoeslag

Stimulansz heeft, in opdracht van het ministerie van SZW een 'Handreiking eenmalige energietoeslag' opgesteld. Daarin zijn ook de landelijke richtlijn eenmalige energietoeslag, modelbeleidsregels, modelbrieven en - beschikkingen en een modelaanvraagformulier opgenomen. De handreiking krijgt regelmatig een update.

Ons standpunt

De bedoeling van de Participatiewet is dat iedereen mee kan doen. Maar in de praktijk is het vooral een wet die voorziet in inkomen. Wij zeggen: Maak van de Participatiewet een échte participatiewet en zorg dat er geen mensen met een uitkering langs de kant staan.

Regionale arbeidsmarktbeleid

VNG, Divosa, UwV en Cedris werken samen in de Programmaraad aan de verbetering van de dienstverlening voor werknemers en werkgevers.

Vraag en antwoord

Kennisomgeving Participatiewet

In de kennisomgeving Participatiewet vindt u informatie en instrumenten waarmee u preventie, toezicht en naleving binnen uw gemeente kunt inrichten. De kennisomgeving is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de uitvoering van de Participatiewet.

Publicaties & Brieven