Meedoen in een baan betekent veel voor mensen: financiële zelfstandigheid, sociale contacten, een duidelijke dagstructuur, meer welbevinden. Dit geldt ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, ook zij moeten naar vermogen mee kunnen doen.

Ons standpunt

De Participatiewet is er om een toereikend en voorspelbaar bestaansminimum te garanderen. En eerlijk gezegd, doet de wet dat op dit moment onvoldoende. Daarom is een fundamentele herziening van de wet noodzakelijk in samenhang met het toeslagenstelsel, zodat vertrouwen toeneemt, de menselijke maat toegepast kan worden en vereenvoudiging plaatsvindt.

Handreiking energietoeslag

Stimulansz heeft, in opdracht van het ministerie van SZW de 'Handreiking eenmalige energietoeslag' opgesteld. Daarin zijn ook de landelijke richtlijn eenmalige energietoeslag, modelbeleidsregels, modelbrieven en - beschikkingen en een modelaanvraagformulier opgenomen. De handreiking krijgt regelmatig een update.

Regionale arbeidsmarktbeleid

De Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt, bestaande uit de VNG, UWV, Divosa en Cedris, zich bezig met het werkend krijgen van de 35 arbeidsmarktregio’s. De huidige situatie op de arbeidsmarkt stelt partijen voor een gezamenlijke opgave om de matching te verbeteren. Centraal staat de vraag: Hoe krijg en houd je mensen arbeidsfit zodat ze duurzaam aan de slag kunnen? Dat lukt alleen door samen te werken met werkgevers, onderwijs en andere beleidsterreinen zoals zorg, integratie en economie. De Programmaraad zoekt deze samenwerking afhankelijk van het vraagstuk, gericht op.

Vraag en antwoord

Kennisomgeving Participatiewet

In de kennisomgeving Participatiewet vindt u informatie en instrumenten waarmee u preventie, toezicht en naleving binnen uw gemeente kunt inrichten. De kennisomgeving is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de uitvoering van de Participatiewet.

Publicaties & Brieven