Al vanaf de decentralisatie in 2016 wordt in Utrecht, samen met de partners in de stad, gewerkt aan een sterke sociale basis en kwalitatief goede (basis) zorg. Werkende-weg ontwikkelde Utrecht een 'Utrechtse aanpak' en worden belangrijke stappen gezet naar meer samenhangende hulp en ondersteuning, dichtbij huis, die aansluit op wat inwoners zelf kunnen en nodig hebben.

Jaartal

2020

Gemeente

Het magazine beschrijft de belangrijkste ‘pijlers’ van de Utrechtse aanpak:

  • het model van waaruit gestuurd wordt
  • hoe vanuit leidende principes wordt gewerkt
  • de inrichtingskeuzes
  • het benutten van financiering en inkoop voor het stimuleren van de transformatie
  • en het gebruik van data om de beweging te volgen en hoe de gemeente lerend ontwikkelen

Interviews en voorbeelden illustreren de werking van deze aanpak in de praktijk.