De VNG heeft de toolkit voor het preferent proces loonkostensubsidie (LKS) in beheer genomen. Doel van de loonkostensubsidie is om het makkelijker te maken voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Ongeveer 260 gemeenten maken er al gebruik van.
De VNG Model Re-integratieverordening Participatiewet is aangepast en de VNG Model Verordening loonkostensubsidie Participatiewet wordt ingetrokken. Deze aanpassingen hebben gevolgen voor beleid en uitvoering bij gemeenten.
Gemeenten hebben ongeveer 90% van de inwoners met een laag inkomen weten te ondersteunen met de energietoeslag. Uit de peiling van Divosa blijkt verder dat bijna de helft van de gemeenten niet uitkomt met de middelen die het rijk beschikbaar heeft gesteld.
Onlangs is het conceptwetsvoorstel energietoeslag 2023 gepubliceerd. De verwachte invoering van de wet is juni 2023. De VNG is positief dat in het voorstel de doelgroep is afgebakend. Daarnaast vragen we in onze reactie aandacht voor een structurele aanpak voor energiearmoede.
Met de werkgroep Informatiegestuurd handhaven (IGH) hebben we een processchema opgeleverd waarmee gemeenten signalen rondom misbruik en oneigenlijk gebruik binnen de Participatiewet kunnen registreren. Nu zijn we op zoek naar gemeenten die het processchema willen toetsen en valideren.
Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) heeft de Kamerbrief 'Stand van zaken Participatiewet in balans' verstuurd. We zijn positief over het uitgangspunt: de Participatiewet is eenvoudiger en uitlegbaar voor inwoners, gemeenten en de professional en gaat uit van vertrouwen.
In aanloop naar de begrotingsbehandeling van SZW begin december, geeft de VNG de gemeentelijke inbreng mee aan de Tweede Kamer. Die gaat onder andere over energietoeslag, aanpassing kinderopvangtoeslag en sociale werkbedrijven.
Het Breed Offensief is een agenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Stimulansz schreef in opdracht van het ministerie van SZW een handreiking met informatie over de wijzigingen in de Participatiewet die samenhangen met het Breed Offensief.