Voor de uitvoering van de Participatiewet maken de IJsselgemeenten gebruik van de participatieladder.

Jaartal

2023

Afzender

GR IJsselgemeenten

Deze geeft inzicht in de mate van participatie in de samenleving. In de praktijk blijken de stappen die de uitkeringsgerechtigden kunnen zetten vaak (te) groot te zijn. Dit geldt zeker voor klanten met een langere afstand tot de arbeidsmarkt. Dit terwijl er wel degelijk sprake is van groei en ontwikkeling van klanten. Om dit beter in beeld te brengen zijn de IJsselgemeenten gaan werken met tussenstappen op de participatieladder. Hierdoor zien zij bijvoorbeeld ook in het "granieten bestand" de ontwikkeling die mensen doormaken.

Tussenstappen hebben effect
Veel gemeenten zetten weinig budget en menskracht in op klanten met een langere afstand tot de arbeidsmarkt. IJsselgemeenten denken dat klanten hiermee tekort gedaan worden, want zij hebben afgelopen jaar juist veel beweging gezien in deze groep. De beweging is zichtbaar geworden,  nadat zij de tussenstappen hebben ge├»mplementeerd.
De tussenstappen worden geregistreerd per leefdomein. Dit behelst dus meer dan de participatieladder. Zichtbaar is op welke leefdomeinen vooruitgang wordt geboekt en waar achteruitgang zichtbaar is. Hierdoor is het eenvoudiger om gerichter interventies in te zetten. Dit geeft meer inzicht en waardevolle informatie over de doelgroep. Daarnaast laat het zien dat investeren in klanten met een langere afstand tot de arbeidsmarkt loont. Dit is niet alleen terug te zien op het gebied van participatie maar ook op het gebied van welzijn en welbevinden.

Kleine aanpassingen
De tussenstappen zijn eenvoudig te integreren in een klantvolgsysteem, zoals bijvoorbeeld de Suite. Dit vergt slechts een kleine aanpassing. Qua leefdomeinen sluiten de IJsselgemeenten aan bij de algemeen bekende leefdomeinen van de ZRM.
Voor de medewerkers betekent het een kleine registratie van iets dat sowieso in de gesprekken met de klanten besproken wordt.

Gewaardeerde resultaten
Met relatief weinig inspanning kun je veel informatie inwinnen over deze groep klanten. Het biedt inzicht op alle niveaus en laat de beweging van je klanten op microniveau zien. Het geeft de mogelijkheid om het beeld van uitkeringsgerechtigden waarvan verwacht wordt dat zij geen potentieel hebben, bij te stellen. Voor de medewerkers en bestuurders is dit instrument nu al niet meer weg te denken.

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers 2023.

Gerelateerde links