8 december 2022
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op 14 december debatteert u met minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over de Participatiewet. De bestuurlijke adviescommissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie van de VNG heeft op donderdag 8 december vergaderd en wil u een aantal opmerkingen meegeven over de brief van de minister van...
Handreiking
Deze handreiking dient als informatiebron en ondersteunt gemeenten bij de implementatie van Breed Offensief. In de handreiking zijn handvatten en inspiratie voor beleidskeuzes en uitvoering opgenomen. Ook bevat de handreiking modelbrieven en -beschikkingen, uitgewerkte voorbeeldsituaties bij de wijzigingen in de kostendelersnorm en praktijkvragen en antwoorden loonkostensubsidie bij verhuizing. Download de...
9 juni 2022
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op 27 juni a.s. staat voor u het wetsvoorstel tot Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie (wetsvoorstel uitvoeren breed offensief), Kamerstukken 35394, op de agenda.
23 mei 2022
Brief aan kabinet
In deze brief geeft de VNG een bestuurlijke reactie op de wetswijziging in de Participatiewet inzake de kostendelersnorm. Het coalitieakkoord biedt goede aanknopingspunten voor de korte termijn. Het is een kleine stap in de goede richting om toe te werken naar dé stip op de horizon: fundamentele herziening van de...