Nieuws
Overig
De VNG heeft een notitie: ‘Nieuwe bevoegdheden bij de buitenplanse omgevingsplanactiviteit en participatie’ gepubliceerd. Bestuurders én ambtenaren van gemeenten kunnen deze notitie gebruiken om meer duidelijkheid te krijgen en geven over sturingsmogelijkheden bij de omgevingsvergunning en bij participatie
participatie
14 juli 2023
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Schouten, Via deze weg reageren VNG en Divosa op de internetconsultatie maatregelen Participatiewet in Balans. Ook willen wij u attenderen dat wij los van onze reactie u voorzien van een uitvoeringstoets, waarin onafhankelijk onderzoek is gedaan door VNG Realisatie of de nieuwe taken voor gemeenten haalbaar en uitvoerbaar...
Man aan het werk in een plantsoen
1 juni 2023
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op woensdag 14 juni debatteert u met minister Schouten over de Participatiewet, een wet die voor gemeenten meer dan van belang is. Wij zijn blij met de stappen die gezet worden in spoor 1 en onderschrijven het belang van een uitvoeringstoets. Wij ondersteunen de oproep van...
werknemers groenvoorziening
8 december 2022
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op 14 december debatteert u met minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over de Participatiewet. De bestuurlijke adviescommissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie van de VNG heeft op donderdag 8 december vergaderd en wil u een aantal opmerkingen meegeven over de brief van de minister van...
man aan het werk op zorgboerderij
Handreiking
Deze handreiking dient als informatiebron en ondersteunt gemeenten bij de implementatie van Breed Offensief. In de handreiking zijn handvatten en inspiratie voor beleidskeuzes en uitvoering opgenomen. Ook bevat de handreiking modelbrieven en -beschikkingen, uitgewerkte voorbeeldsituaties bij de wijzigingen in de kostendelersnorm en praktijkvragen en antwoorden loonkostensubsidie bij verhuizing. Handreiking Breed...
man voor kar met bloemen in een bloemenveiling