Regelmatig krijgen we vragen van gemeenten over specifieke uitvoeringsvraagstukken of dilemma’s rondom toezicht en handhaving binnen de Participatiewet. Op deze pagina: ‘Hoe en wat Participatiewet’ lichten we deze toe.

De onderwerpen gaan over vraagstukken in de uitvoeringspraktijk van consulenten, medewerkers handhaving en toezichthouders Participatiewet: Hoe moet ik handelen in situatie X? Wat mag ik wel en wat mag ik niet? We geven daarbij praktische tips voor de uitvoering van uw toezichts- en handhavingstaken. 

Casussen en vragen