Een deel van de bijstandsgerechtigden heeft geen volledig dienstverband, maar werkt bijvoorbeeld op basis van een 0-urencontract. Zo’n cliënt ontvangt dan zogeheten partiële inkomsten en de gemeenten vult dat aan om tot een inkomen op bijstandsniveau te komen. Het doel van de Participatiewet is om cliënten te activeren om mee te doen in de samenleving, bij voorkeur via werk. Hierbij staat het vergroten van zelfredzaamheid en het versterken van eigenwaarde van de cliënten centraal. Deeltijdwerk biedt kansen als opstap naar een voltijd dienstverband voor een cliënt en draagt daarmee bij aan dat doel.

Stappenplan

  1. Bepaal eerst over welke afgebakende periode de selectie van de bijstandspopulatie moet worden gemaakt. Kijk daarbij naar de aspecten van doelmatigheid van cliënten met partiële inkomsten.
  2. Maak de selectie, gebruik daarvoor de aanwijzingen in de factsheet.
  3. Analyseer de informatie uit de selectie en bepaal welke cliënten u wilt uitnodigen voor een gesprek.
  4. Voer het gesprek met de client en bepaal het vervolgtraject.
  5. Voer het gesprek met de werkgever en bepaal het vervolgtraject.
  6. Leg alle afspraken en bevindingen vast in de rapportage.

Informatie & instrumenten