Zowel bij de aanvraag als gedurende de looptijd controleert u de rechtmatigheid van de te verstrekken/verstrekte uitkering. Met name bij lopende uitkeringen kunt u dit doen aan de hand van signalen over gewijzigde omstandigheden die mogelijk van invloed zijn op de (hoogte van een) uitkering. Dergelijke signalen wijzen natuurlijk niet per definitie op misbruik en oneigenlijk gebruik.

Stappenplan

  1. Stel vast met welke signalen/omstandigheden u aan de slag wilt en prioriteer die
  2. Werk deze signalen uit met de criteria waaraan ze moeten voldoen
  3. Maak afspraken met betrokken afdelingen en collega’s over proces, afhandeling, samenwerking en verantwoordelijkheden
  4. Werk de processen uit (registratie, vastlegging, weging/beoordeling, onderzoek, afhandeling/vervolg, betrokken rollen/functies, overlegstructuren)

Informatie & instrumenten