Bij het onderzoeken van de juistheid en volledigheid van de gegevens die een cliënt aanlevert, kunt u relevante informatie uit open bronnen op internet gebruiken. Binnen de kaders van de Participatiewet en binnen de bestaande bevoegdheden heeft u hiervoor veel ruimte. Een gegrond vermoeden van fraude of misbruik is daarbij niet nodig. Toch zijn die ruimte en het feit dat het om ‘open bronnen’ gaat geen vrijbrief om er vrij en onbeperkt uit te tappen.

Stappenplan

  1. Toets uw te starten onderzoek op de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit;
  2. Bepaal welke gegevens u wilt onderzoeken. Beperk u hierbij alleen tot gegevens die relevant zijn voor het vaststellen van het recht op bijstand (identiteit, leefvorm, woonsituatie, inkomen, vermogen, inzet naar arbeidstoeleiding);
  3. Onderzoek alleen in voor iedereen toegankelijke openbare bronnen;
  4. Verifieer de relevantie, herkomst en betrouwbaarheid van de gevonden gegevens;
  5. Leg alleen die gegevens vast die relevant zijn voor het vaststellen van het recht op bijstand;
  6. Leg vast uit welke bron de informatie afkomstig is en maak een kopie (bewijs).

Informatie & instrumenten