Aan de hand van verschillende thema’s vindt u informatie en instrumenten rondom naleving van de Participatiewet. Bij elk thema krijgt u met een kort stappenplan inzicht in de activiteiten die nodig zijn voor nalevingsgericht werken. En u vindt direct de bijbehorende documentatie, tools en gemeentelijke praktijkvoorbeelden die u hierbij helpen.