U kunt verschillende instrumenten inzetten voor de controle op de rechtmatigheid van de te verstrekken/verstrekte uitkering op basis van de Participatiewet. De handreiking ‘Beginselen van handhaving in de Participatiewet: inzet van handhavingsinstrumenten’ geeft een algemene toelichting op diverse aspecten die aan de orde zijn bij de inzet van handhavingsinstrumenten bij rechtmatigheidsonderzoeken.

Meer informatie over de diverse afzonderlijke handhavingsinstrumenten vindt u per handhavingsinstrument terug.