Datum

Organisatie

VNG Naleving

Als gemeente wilt u met de uitvoering van de Participatiewet de juiste ondersteuning bieden, zoals een tijdelijk inkomen aan mensen die het kortere of langere tijd financieel niet zelf redden. Aan die dienstverlening zijn voorwaarden verbonden. Als gemeente bent u verantwoordelijk om te toetsen of voldaan wordt aan die voorwaarden.

Soort

Handreiking/factsheet

In deze handreiking leest u waarmee u rekening dient te houden bij de handhaving op de Participatiewet (Pw) en met name bij de inzet van handhavingsinstrumenten. Deze handreiking geeft een algemene toelichting op diverse aspecten die aan de orde zijn bij de inzet van handhavingsinstrumenten bij rechtmatigheidsonderzoeken. Nadere informatie over de diverse handhavingsinstrumenten leest u in de afzonderlijke handreikingen. Ook geeft deze handreiking u inzicht in de grote rol die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) speelt.