Datum

Organisatie

VNG KCHN en Stimulansz

Soort

Handreiking/factsheet

In deze werkwijzer staat het Expertteam Fraudewet stil bij twee aspecten van de Fraudewet; de draagkracht en de toegang tot de schuldhulpverlening. Om een beeld te krijgen van de wijze waarop draagkracht een rol speelt bij de vaststelling van de hoogte van de boete moet eerst aandacht besteed worden aan de beslagvrije voet. Op basis daarvan wordt de draagkracht vastgesteld.

Met de schuldhulpverlening hangt direct samen de (on)mogelijkheid om een deel van de vordering als gevolg van de inlichtingenplicht of de boete kwijt te schelden.