In verband met de positieve reacties en de wens van collega gemeenten, organiseert VNG Naleving in 2021 wederom een aantal lunchcafés.
Dit voorjaar deed de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) zijn intrede. Wat zijn de ervaringen van gemeenten met de toepassing van en de controle op deze regeling? En kunnen andere gemeenten daarvan iets oppikken? Sabina de Reus neemt ons mee in de Tozo-uitvoering door WerkSaam...
Gemeenten hebben de wettelijke taak om toezicht te houden op de verschillende onderdelen van het sociaal domein, zoals zorg en ondersteuning, werk & inkomen en kinderopvang. Maar hoe kun je dit het beste vormgeven? Hoe doen andere gemeenten dat? Welke in- en externe samenwerkingspartners spelen een rol? En...
De woon-, werk- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten moeten structureel beter. De VNG kan zich daarom voor een groot deel vinden in de onlangs gepresenteerde adviezen van het Aanjaagteam Arbeidsmigranten.
Hoe eerder mensen met financiële zorgen in beeld zijn, hoe beter. Lagere schulden zijn makkelijker op te lossen en ze richten minder schade aan. De NVVK ontwikkelde daarom samen met energieleveranciers en drinkwaterbedrijven, woningcorporaties en zorgverzekeraars een convenant.
De meeste gemeenten kennen het Inlichtingenbureau (IB) van de ondersteuning bij de rechtmatigheidscontrole van bijstandsuitkeringen. Nu heeft het IB ook een dienst ontwikkeld waarmee gemeenten achteraf de rechtmatigheid van de inkomensregeling Tozo kunnen controleren. Accountmanagers Marjorie Stots en Alex...
Vandaag verscheen het tweede en laatste advies van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. Het doel van het advies is om misstanden in de werk- en leefsituatie van arbeidsmigranten tegen te gaan. De aanbevelingen van het aanjaagteam vragen veel van alle betrokken partijen, waaronder gemeenten.
Vanaf 1 juli 2021 staat het gemeentebestuur aan het roer als het gaat om de inburgering van statushouders. Wat zijn de kansen en uitdagingen van de regierol in de nieuwe Wet inburgering? Wat kan de VNG voor uw gemeente betekenen?
Gemeenten kregen er sinds het begin van de coronacrisis veel werk bij. Zo moest noodopvang geregeld worden voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en moest er voor gezorgd worden dat de coronarichtlijnen werden nageleefd. Ook kwamen er regelingen om ondernemers te ondersteunen, waarvan de Tijdelijke...
Om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van de Tozo 3 is de Toolkit Tozo vernieuwd. Tozo 3 loopt tot 1 juli 2021. Deze Tozo 3 is in grote lijnen gelijk aan de voorgaande regelingen, maar bevat een toets op beschikbare geldmiddelen.