Met de nieuwe Wet inburgering krijgen gemeenten in 2022 de regie over de inburgeringstrajecten. Nu ligt de verantwoordelijkheid vooral bij de inburgeraar zelf. Het doel van de vernieuwing is: inburgeringstrajecten van hogere kwaliteit en veel meer op maat. Hoe gaat dat eruitzien voor gemeenten?
De nieuwe Wet inburgering treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. Gemeenten krijgen de regierol over de uitvoering van de wet en worden verantwoordelijk voor de inrichting van preventie, toezicht en naleving.
De nieuwe Wet inburgering is een feit. De streefdatum voor de inwerkingtreding van deze wet is 1 januari 2022. Gemeenten krijgen in dit nieuwe stelsel de regierol over de uitvoering.
Om (nog) meer bekendheid te geven over de toepassing van het doen van vermogensonderzoek in het buitenland, organiseert VNG Naleving in 2021 een aantal lunchcafés om gemeenten te informeren over de mogelijkheden bij dit onderwerp.
Op 24 februari en 3 maart kunt u van 12.30 tot 13.30 uur weer deelnemen aan de gratis Tozo lunchcafés van VNG Naleving. In een kleine samenstelling gaan we via Teams op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek over de ontwikkelingen rondom de Tozo-regeling.
In de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel bewijst integraal toezicht in het sociaal domein zijn waarde. ‘We doen op deze manier veel meer recht aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur’, vat Michiel van der Velde het samen. ‘In de oude situatie deden we onze cliënten en onszelf eigenlijk...
Als het aan demissionair staatssecretaris Van ’t Wout (SZW) ligt, komt de menselijke maat centraal te staan in het handhavingsbeleid in de sociale zekerheid. Hij deelt dan ook de zorgen die afgelopen tijd zijn geuit over de hardheid in de Participatiewet en de mogelijkheden tot maatwerk.
In verband met de positieve reacties en de wens van collega gemeenten, organiseert VNG Naleving in 2021 wederom een aantal lunchcafés.
Dit voorjaar deed de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) zijn intrede. Wat zijn de ervaringen van gemeenten met de toepassing van en de controle op deze regeling? En kunnen andere gemeenten daarvan iets oppikken? Sabina de Reus neemt ons mee in de Tozo-uitvoering door WerkSaam...
Gemeenten hebben de wettelijke taak om toezicht te houden op de verschillende onderdelen van het sociaal domein, zoals zorg en ondersteuning, werk & inkomen en kinderopvang. Maar hoe kun je dit het beste vormgeven? Hoe doen andere gemeenten dat? Welke in- en externe samenwerkingspartners spelen een rol? En...