Gemeenten kregen er sinds het begin van de coronacrisis veel werk bij. Zo moest noodopvang geregeld worden voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en moest er voor gezorgd worden dat de coronarichtlijnen werden nageleefd. Ook kwamen er regelingen om ondernemers te ondersteunen, waarvan de Tijdelijke...
Om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van de Tozo 3 is de Toolkit Tozo vernieuwd. Tozo 3 loopt tot 1 juli 2021. Deze Tozo 3 is in grote lijnen gelijk aan de voorgaande regelingen, maar bevat een toets op beschikbare geldmiddelen.
Let op: deze regeling is op 30 september aangepast De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verlengd tot 1 juli 2021. Deze Tozo-3 is in grote lijnen gelijk aan de voorgaande regelingen, maar bevat een toets op beschikbare geldmiddelen.
Met de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) heeft u als gemeenten zelfstandig ondernemers inkomenszekerheid of een lening voor bedrijfskapitaal verstrekt. Dit om de financiële nood van ondernemers, ten gevolge van de Corona crisis, te ledigen.
Ondanks de coronacrisis zijn er voldoende alternatieven om door te gaan met onderzoek naar verzwegen vermogen in het buitenland van mensen met een bijstandsuitkering. De Regiegroep Vermogensonderzoek Buitenland adviseert gemeenten door te gaan met de handhavingsactiviteiten in binnen- en buitenland.
Er zijn nieuwe versies verschenen van de handreikingen Tozo en Misbruik & Oneigenlijk gebruik Tozo. Daarnaast is informatie beschikbaar over de continuïteitsbijdrage voor zorgverleners en is er nu een voorlichtingsfolder voor ondernemers.
In opdracht van het ministerie van SZW en in samenwerking met de VNG heeft het Inlichtingenbureau een nieuw informatieproduct ontwikkeld voor de Tozo-regeling. Het product helpt gemeenten om de aanvullende uitkering aan ondernemers te controleren en is vanaf augustus beschikbaar.
Bij de overheid komen signalen binnen over mogelijke fraude met regelingen voor coronasteun, zoals de Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo). Door de snelheid waarmee deze tijdelijke regeling tot stand is gekomen, is op dit moment onvoldoende zicht op de aard en omvang van het oneigenlijk...
Van de handreiking Tozo is inmiddels versie 7 beschikbaar. Deze bevat aanvullingen over onder meer de nieuwe bijstandsnormen per 1 juli. Deze nieuwe normen zijn ook opgenomen in versie 2 van het modelaanvraagformulier, het mutatie-aanvraagformulier en de begeleidende websitetekst.
Steeds meer ondernemers kunnen weer aan het werk. Gemeenten ontvangen daarom veel meldingen over wijzigingen van het inkomen en verzoeken om de Tozo-uitkering te beëindigen. Daarom is de Handreiking Tozo aangevuld en is een modelwijzigingsformulier ontwikkeld.