Met de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) heeft u als gemeenten zelfstandig ondernemers inkomenszekerheid of een lening voor bedrijfskapitaal verstrekt. Dit om de financiële nood van ondernemers, ten gevolge van de Corona crisis, te ledigen.
Ondanks de coronacrisis zijn er voldoende alternatieven om door te gaan met onderzoek naar verzwegen vermogen in het buitenland van mensen met een bijstandsuitkering. De Regiegroep Vermogensonderzoek Buitenland adviseert gemeenten door te gaan met de handhavingsactiviteiten in binnen- en buitenland.
Er zijn nieuwe versies verschenen van de handreikingen Tozo en Misbruik & Oneigenlijk gebruik Tozo. Daarnaast is informatie beschikbaar over de continuïteitsbijdrage voor zorgverleners en is er nu een voorlichtingsfolder voor ondernemers.
In opdracht van het ministerie van SZW en in samenwerking met de VNG heeft het Inlichtingenbureau een nieuw informatieproduct ontwikkeld voor de Tozo-regeling. Het product helpt gemeenten om de aanvullende uitkering aan ondernemers te controleren en is vanaf augustus beschikbaar.
Bij de overheid komen signalen binnen over mogelijke fraude met regelingen voor coronasteun, zoals de Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo). Door de snelheid waarmee deze tijdelijke regeling tot stand is gekomen, is op dit moment onvoldoende zicht op de aard en omvang van het oneigenlijk...
Van de handreiking Tozo is inmiddels versie 7 beschikbaar. Deze bevat aanvullingen over onder meer de nieuwe bijstandsnormen per 1 juli. Deze nieuwe normen zijn ook opgenomen in versie 2 van het modelaanvraagformulier, het mutatie-aanvraagformulier en de begeleidende websitetekst.
Steeds meer ondernemers kunnen weer aan het werk. Gemeenten ontvangen daarom veel meldingen over wijzigingen van het inkomen en verzoeken om de Tozo-uitkering te beëindigen. Daarom is de Handreiking Tozo aangevuld en is een modelwijzigingsformulier ontwikkeld.
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verlengd tot en met 30 september. Vanaf 1 juni gaat de regeling verder onder een paar nieuwe voorwaarden.
De Verkiezingen Handhaving en Toezicht zijn weer gestart! Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de Inspectieraad en beroepsvereniging Vide organiseren deze verkiezingen sinds 2012 om innovatie in het toezichts- en handhavingsvak te stimuleren. Meld uw vernieuwende project vóór 1 juli aan om...
Het blijkt dat bemiddelingbureaus en tussenpersonen tegen betaling ondersteuning aanbieden bij het invullen van de Tozo-formulieren. Gemeenten wordt gevraagd om via hun eigen communicatiekanalen zelfstandig ondernemers hiervoor te waarschuwen.