Nieuws
Een samenloop van regelingen pakt voor een groep alleenverdieners met een combinatie van inkomstenbronnen nadelig uit. Daardoor ontvangen zij minder huur- en zorgtoeslag dan wenselijk is. Stimulansz stelde een handreiking op voor gemeenten om deze problematiek van eenverdieners aan te pakken.
Gemeentelijke besluiten kunnen ingrijpende gevolgen hebben. Ook bij de uitvoering van toezicht en handhaving in de kinderopvang. Belangrijk dus dat gemeenten rekening houden met de beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het evenredigheidsbeginsel. De Raad van State heeft hier een uitspraak over gedaan.
Hoe kunnen inzicht in verschillende waarden, en kennis van de gedragswetenschap gemeenten helpen bij het vormgeven van een nieuwe handhavingskoers in de Participatiewet? Tijdens het VNG Uitvoeringscongres spraken VNG-adviseur Petra Jagt en Evelien Meester van Stimulansz hierover in een boeiende live podcast.
Sociaal Werk Nederland en Onderzoeksbureau Labyrinth onderzochten via een pilot in 5 gemeenten hoe u als overheid in contact komt met moeilijk bereikbare groepen. Het onderzoek, gefinancierd door VWS naar aanleiding van de coronacrisis, resulteerde in een nuttige handreiking voor gemeenten.
Het Caribische deel van Nederland krijgt per 1 juli 2024 een sociaal minimum. Dat is geheel in lijn met het recente advies van de commissie Sociaal minimum voor de BES-eilanden (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba).
Het UWV heeft de cijfers van de banenafspraak en beschut werk van het tweede kwartaal 2023 gepubliceerd. De kwartaalcijfers bevatten indicatieve informatie over het aantal (werkzame) personen en banen, ook per arbeidsmarktregio.
Soms ontstaan er financiële problemen als mensen een Participatiewet-uitkering ontvangen in combinatie met een Volledig Pakket Thuis vanuit de Wlz (Wlz VPT). Dit heeft te maken met de wijze waarop de zorgaanbieder omgaat met levering van de voeding als onderdeel van het VPT.
Gemeenten zijn verplicht om een melding te doen bij de IND als inwoners met een bepaalde verblijfstatus bijstand aanvragen. Eerst was het alleen mogelijk om schriftelijk een melding te doen. Vanaf nu kan het ook digitaal via het online formulier ‘melding uitkering’.
Gisteren werd bekend welke structurele oplossing er is voor alleenverdienende huishoudens. VNG heeft gepleit voor een structurele oplossing voor deze groep. Het is positief dat het demissionaire kabinet deze oplossing voor de Eenverdienersproblematiek uitwerkt. Gemeenten pakken ook hun verantwoordelijkheid.