De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verlengd tot en met 31 augustus. Vanaf 1 juni gaat de regeling verder onder een paar nieuwe voorwaarden.
De Verkiezingen Handhaving en Toezicht zijn weer gestart! Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de Inspectieraad en beroepsvereniging Vide organiseren deze verkiezingen sinds 2012 om innovatie in het toezichts- en handhavingsvak te stimuleren. Meld uw vernieuwende project vóór 1 juli aan om...
Het blijkt dat bemiddelingbureaus en tussenpersonen tegen betaling ondersteuning aanbieden bij het invullen van de Tozo-formulieren. Gemeenten wordt gevraagd om via hun eigen communicatiekanalen zelfstandig ondernemers hiervoor te waarschuwen.
Op dinsdag 21 april is de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gepubliceerd. Vanaf die datum kunnen gemeenten ondernemers op grond van deze regeling ook formeel een uitkering levensonderhoud en/of lening bedrijfskrediet verstrekken.
Rijk en gemeenten zetten alle zeilen bij om de zelfstandigen die een aanvraag Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) indienen, op korte termijn van voldoende inkomen te voorzien. De overheid gaat hierbij uit van vertrouwen in de aanvrager. Maar zijn er ook risico’s?
‘Samen doen wat samen kan’ Een nieuwe naam voor VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN). Het is voortaan VNG Naleving. Met een iets ander logo en de website op een nieuwe plek: vng.nl/naleving. Maar niet alles verandert: op de vertrouwde dienstverlening kunt u blijven rekenen.
Toezicht en handhaving sociaal domein in tijden van corona Net als in de gemeente Zaanstad zet het Team Fraudebestrijding van de gemeente Tilburg een groot deel van zijn 30 medewerkers in deze crisistijd in op plekken waar de nood het hoogst is. Toch verliest teammanager Jan-Willem Sies ook de noodzaak om...
Met dit bericht brengen de VNG, SZW en Divosa gemeenten op de hoogte van de actuele stand van zaken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Bovendien vindt u hier een checklist van wat u als gemeente minimaal moet controleren bij Tozo-aanvragen.
Toezicht en handhaving sociaal domein in tijden van corona Aad Sweijen is hoofd van de afdeling Naleving van de gemeente Zaanstad. Samen met bijna 30 collega’s is hij verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de Leerplichtwet, Participatiewet, Wmo en Jeugdwet. Daarnaast ondersteunt de...
Om gemeenten te ondersteunen bij de implementatie van de Tozo is er hard gewerkt door de VNG, Divosa, het ministerie van SZW en ICT-leveranciers. Het modelaanvraagformulier en een toelichting over hoe gemeenten kunnen handelen bij een aanvraag voor de Tozo zijn nu beschikbaar.